Moje tchýně kdysi prohlásila „Ty jsi taková naše sudička“. Už mnoho let se totiž zabývám čínskou astrologií, kosmologií a feng shui. A jakmile se někdo v mém okolí narodí, hned mě zajímá jeho/její Astrotyp a jaký má potenciál vztahů ve své rodině. Také se často zajímám o Astrotypy známých osobností. Je to taková moje profesní posedlost :-D.
Nejvíce zkušeností tedy mám s Astrotypy a koreláty vztahů u lidí. Astrotyp se vypočítává z místa, data a času narození a ukazuje energetický potenciál toho, co v daný okamžik vznikne. Nejčastěji se zabývám Astrotypy lidí, jejich potenciálem, typologií osobnosti a astrologií vztahů.
Astrotyp ale může ukazovat i potenciál nápadu, podnikání, projektu, domu, zvířete, vztahu, manželství,… prostě jakékoliv entity, která v daný okamžik vznikne. Díky Astrotypům se dá i najít vhodné datum pro vznik něčeho nového.

Mýma rukama prošly už stovky a možná že už přes tisíc Astrotypů různých lidí. Je to dost velký vzorek na to, abych si dostatečně ověřil (jsem totiž docela velký pochybovač), že to skutečně sedí. Zatím jsme se nesetkal s případem, že by to vůbec nesedělo. Nevím proč to tak je, jak to funguje, ale už vím jistě, že každý okamžik má svojí kvalitu energií, která se otiskne do čehokoliv, co v daný okamžik vznikne. Tyto kvality pak danou entitu provázejí po celou dobu její existence.
V rámci daných energií máme možnost svobodné volby, jak dané energie využijeme. Mám vypozorováno, že lidé, kteří jsou duchovně zralejší (nevím jak jinak to nazvat), využívají více takzvaně pozitivní vlastnosti svých daných energií a naopak.

Astrologie je v akademickém světě často považována za pavědu a určitě už nějaký astrolog obdržel i bludný balvan klubu Sisyfos. Jenže já to tak nevnímám.
Čínské učení vychází z více než 4000 let pozorování hvězd, přírody, lidí a dalších fenoménů a navazuje na šamanská učení. Tento systém rozvíjelo mnoho moudrých učenců minulosti a ani v současnosti to není mrtvý obor, protože se dál vyvíjí. Také astrologické výpočty se neustále musí přizpůsobovat postupným změnám. Jenže každý okamžik života je jedinečný, nikdy se neopakuje a jangová část existence je dokonce nevypočitatelná. Takže vědecké postupy nelze na tato učení často použít. Každý výklad a každá předpověď je jedinečná a platí pouze pro určitou osobu jen v daný okamžik. Úkolem takového výkladu je pouze obrácení pozornosti určitým směrem, ukázání něčeho, co platí pouze pro mě tady a teď. Jak s tím dál naložím už je pouze na mě. Navíc se odkryje pouze nějaká část, jen určitý úhel pohledu, který rozhodně nepopírá existenci dalších možností. To že se mi ale tato část ukáže, se často ukazuje jako důležité pro můj další životní krok nebo životní rozhodnutí.

Na čínskou astrologii se západní svět někdy dívá nedůvěřivě. Co je astrologického a vědeckého na nějakých zvířatech a prvcích? Pramení to z neporozumění rozdílu mezi východním a západním přístupem. Je to patrné už z písma. V západním světě používáme jednotlivá písmena z nichž skládáme slova, v číně se používají symboly. A tak i astrologické informace jsou často v čínské astrologii zakódovány v symbolech. Pro západní způsob uvažování to tedy může být hůře uchopitelné. Člověk se musí naučit vnímat obrazově a pocitově, aby získal potřebné informace a musí se naučit převádět je do slov (to je zrovna pro mě největší výzva). V západní astrologii je to podobné, protože planety, domy… jsou vlastně také symboly. Jen se to tváří o něco vědečtěji.
Čínská astrologie je podle mě ale pestřejší než západní a je více propojená s přírodou a původním šamanským učením.

Bohužel čínský komunistický režim nikdy nebyl těmto učením příliš nakloněný a tak bylo zničeno mnoho knih a spisů minulosti. A také Konfucius se podílel na likvidaci části těchto učení, specielně učení zabývající se Jangem. Mnohá učení se tedy v číně po dlouhá léta předávala pouze tajně.
K nám do Evropy se dostávaly pouze střípky těchto nauk, i když v posledních letech se začalo blýskat na lepší časy a objevují se i ucelenější systémy. Tyto střípky jsou často vytržené z kontextu a proto mohou lidé vnímat čínskou astrologii nebo feng shui jako něco úsměvného (v lepším případě). Čísnou medicínu už do jisté míry dokázala přijmout i vědecká obec, ale i čínská medicína je vytržena z kontextu mnohem většího systému. Což je škoda.

Ještě se vrátím k Astrotypům. Astrotyp primárně neslouží k předpovídání budoucnosti, i když také naznačuje jistý potenciál a možnosti vývoje dané entity. Předpovídání budoucnosti se spíše zabývá metoda nazývaná Ba Zi (osm sloupů).
Astrotyp vypovídá něco o daném jedinci (či entitě), o jeho vlastonstech, možnostech i mantinelech, o energiích v různých stádiích jeho nebo její existence a také o psychickém či fyzickém zdraví. Dalo by se to popsat jako „Vím kdo jsem, vím co chci, vím proč jsem tady a vím kam jdu“. Přirovnal bych to k plánu duše pro tento život. Někdo má svůj život poměrně jasně nalajnovaný a jiného zase čeká mnoho křižovatek, kde se rozhoduje, co dál. I to astrotyp ukazuje. A mnoho dalšího, zaleží na tom, na co se zrovna ptáme.
Máme doma dvě andulky a skutečně se každá porjevuje podle energií svého Astrotypu. A pozoroval jsem to už i u jiných zvířat, u kterých jsem znal alespoň přibližný datum narození.

Dalším skvělým nástrojem, který často využívám jsou koreláty vztahů. Srozumitelněji, porovnání dvou nebo více Astrotypů. Můžeme tak nahlédnout na to, jaký potenciál daný vztah má. Kde mohou vznikat problémy a naopak kde daní se jedinci doplňují a podporují.
Stává se i, že problém, který si díky korelátům zvědomíme, přestává být problémem.
A nemusí se jednat jenom o vztahy mezi lidmi. Koreláty se používají i ve feng shui, například pro vztah „já a můj dům“. Nebo já a moje zvíře. Koreláty se dají použít i pro výběr vhodného data pro svatbu, stavbu domu, založení firmy a podobně.

Kdo tedy jsou ve skutečnosti sudičky? Jsou to lidé, kteří nějakým způsobem umějí navnímat a nebo vypočítat potenciál energií v čase narození. Sudičky daný osud netvoří, pouze ho zvědomují. Svůj osud si totiž na nějaké úrovni určuje každý sám.

Bohužel se ale lidé někdy ztratí. Skrze bolestná traumata ztratí kontakt sami se sebou i s plánem své duše. Dokonce pak můžou popírat sami sebe. Zapomenou kdo jsou a proč jsou tady. Astrotyp ji tak může pomoci, aby si zase vzpomněli.

Pokud by vás zajímalo, co jste zrovna vy dostali do vínku, můžete se objednat na konzultaci Astrotypu nebo korelátu vztahu. Mohu výklad vypracovat i písemně, ale je to dražší než ústní výklad, protože je to časově náročnější a pracnější. Zase se k tomu můžete pak vracet.

Přeji pohodové dny!

Jan

Štítek:

Archivy
Rubriky
Provozovatel stránek Jan Peterka, IČO: 41745337. Na stránkách využíváme cookies pro funkčnost stránek a pro analýzu návštěvnosti. Podrobné informace naleznete v informacích o GDPR. View more
Souhlasím