Konstelace pomáhají odkrývat různé disharmonie v rodinném či jiném systému (naše tělo, firma a další), ze kterých pak pramení různé potíže, psychické, fyzické, zdravotní. Vždy se jedná o nevědomé příčiny, které konstelace pomáhají vynést na světlo. Často jsou účastníci překvapeni, že je to úplně jinak, než si na vědomé úrovni mysleli. Konstelace jsou především prožitková metoda.

CO JSOU TO KONSTELACE?

Konstelace nemusí být jenom rodinné. Stavět konstelace můžeme na jakýkoliv systém, například na zdravotní symptomy (naše tělo je také systém), na různé části naší psýché (duše, mužská a ženská energie, bůh, bohyně, zodpovědnost a nezodpovědnost nebo archetypální části, smrt, život, láska, andělé, Bozi a tak podobně). Můžeme také stavět firemní konstelace nebo takzvané globální konstelace na nějaká celospolečenská témata. Možností je tolik, kolik je životních situací.

Konstelace jsou především prožitková technika, která někdy může probíhat úplně beze slov. Někdy se stává, že tomu, co se v konstelaci odehrálo vůbec nerozumíme a i přes to to na nás působí. Jindy zase naopak získáme naprosto jasnou a srozumitelnou zprávu či obrázek naší situace nebo možného řešení. Prostě každý dostane přesně to, co v daný okamžik potřebuje. V konstelacích sice existují jisté zákonitosti, které se řídí takzvanými Univerzálními zákony, ale často se také dějí věci naprosto nepředvídatelně. Co platí pro jednoho, nemusí nutně platit pro někoho jiného. Z tohoto důvodu pravděpodobně nikdy nebude tato technika vědecky zcela vysvětlitelná a ověřitelná. Proto se také část veřejnosti této techniky bojí a má proti ní výhrady. Co je nepředvídatelné je pro nás ohrožující. Hodně jsme si zvykli na vědecký přístup k životu, ale tím se uzavíráme do velmi omezených škatulek a pokud se nám začne dít něco, co se do škatulky nevejde, nevíme najednou jak se k tomu máme postavit. A to nás mohou naučit právě konstelace nebo podobně založené techniky. Jak přistupovat k věcem, zážitkům které neřídíme, nemáme je pod kontrolou, které jsou větší než my.

V konstelacích se spojuje rozumové pochopení s emočním prožitkem, čímž se něco, co bylo rozděleno, může opět stát celistvým. V konstelacích se díváme na celek i na jeho části a na vztahy mezi celkem a jeho částmi. Můžeme to také nazývat „systémy“. Všichni jsme členy nějakých systémů, rodina, kolektiv v práci, obec, stát a naše tělo… V běžném životě více vnímáme náš pohled z toho místa, kde se v systému právě nacházíme. Konstelace nám navíc nabízejí pohled na celý systém i na jiné jeho části, které běžně nevnímáme. To nám umožňuje nacházet zcela nové úhly pohledu na nás, naše blízké i na život jako takový. Nacházíme nové vhledy.

To může vést ke změně (vývoji) našeho vnitřního (podvědomého) obrazu naší reality. Naše vnitřní obrazy ovlivňují to, jak reagujeme v životních situacích a někdy nás mohou zbytečně brzdit v našem vývoji. V konstelacích pracujeme s těmito obrazy, ty se pak mohou vyvíjet a měnit směrem k větší harmonii. Pokud změníme svůj vnitřní obraz, budeme pak v životních situacích reagovat jiným způsobem než dosud. Naše okolí nás začne vnímat jinak a změní se i jeho reakce vůči nám. Tímto způsobem můžeme do jisté míry ovlivňovat náš život i to, co se nám v životě děje.

Konstelace nám pomáhají přiblížit se více své podstatě i životu samotnému.

Konstelační práce se neustále vyvíjí, je spoustu různých přístupů i způsobů vedení konstelací. Existují například rodinné konstelace, systemické konstelace, různé experimentální konstelace (např. konstelace mýtů a pohádek), firemní konstelace, konstelace traumatu, konstelace zdravotních symptomů, astrologické konstelace, globální konstelace a další. Je to mnoho různých cest, které ale všechny vedou ke stejnému cíli.

Konstelace nejsou přímým návodem, jak se chovat nebo jak něco rozhodnout. Odpovědi nikdy nehledejte ve vnějším světě, ale v sobě. Obraz konstelace ve vás působí a díky tomu můžete objevit nové možnosti. Konečnou odpovědnost za vaše rozhodnutí přijměte ale vy sami!

PŘED KONSTELACEMI

Já osobně jsem jako účastník nikdy žádné přípravy před konstelačním seminářem nedělal. Čeho jsem si ale po čase všiml je to, že se mi už předem začali vynořovat různé pocity i situace, které souviseli s tím, co se pak v konstelacích dělo. Je dobré být pozorný k tomu co se děje už před seminářem, ale i po něm. Všímejte si, buďte pozorovatelem, bez posuzování, odsuzování a tlaku na sebe.

Genealogické informace nejsou ke konstelaci nutné, ale někdy mohou být výhodné a mohou urychlit hledání příčiny problému. Pokuste se získat co nejpřesnější informace o rodinných příslušnících (stačí fakta, o partnerech, dětech, sourozencích, dřívějších vztazích a dětech z jiných partnerství), a nějakých důležitých událostech, potraty, interrupce, náhlá úmrtí a sebevraždy, ztráty majetku či postavení, původ z jiných zemí a podobně. Vše co vás zaujme. Můžete si to i zapsat. Už jenom to vám může přinést nějaké pochopení.

Před konstelacemi není dobré pít alkohol a užívat drogy a jiné omamné látky. Než dorazíte na můj seminář přečtěte si prosím také toto upozornění níže.

VLASTNÍ ROZESTAVĚNÍ

Na konstelačním semináři se často sejde více účastníků než kolik je možné postavit konstelací. Vlastní rozestavění tedy nemusí vyjít na každého. Ne každý rozestavění vyžaduje, ale stává se, že se nedostane na všechny kteří si ho přejí. Může se tedy zdát, že ti, kteří mají vlastní rozestavění jsou oproti těm ostatním ve výhodě. Já mám ale jinou zkušenost. Vždy jsem si z konstelací něco odnesl, i když jsme neměl vlastní rozestavění. Často jako zástupce v roli, nebo i jako přihlížející divák. Dokonce jsem někdy měl takto silnější prožitek než z vlastního rozestavění. Podle mé zkušenosti je každá forma účasti na konstelacích přínosná. Můžete si před konstelacemi vnitřně požádat o to, abyste tam našli to, co momentálně potřebujete, klidně si to i pojmenujte, co potřebujete. A nechte to otevřené, jak to k vám přijde, jestli skrze vlastní rozestavění, nebo v roli zástupce či diváka.

V některých seminářích umožňuji rezervovat si rozestavění předem a v některých o rozestavění rozhoduji až během semináře, buď intuitivně nebo skrze kineziologický test.

PO KONSTELACÍCH

Po vlastní konstelaci je dobré nějaký čas o svých potížích nemluvit. Ono je dokonce všeobecně lepší o svých obtížích mluvit co nejméně, abychom je zbytečně neživili. Také není dobré po konstelaci příliš rozebírat to, co se v konstelaci dělo. Dáme tak prostor tomu, aby konstelace mohla doznít a abychom lépe vstřebali naše emoční prožitky. Také není vhodné pár dní po konstelaci dělat nějaká zásadní životní rozhodnutí. Je dobré nechat vše nejprve usadit. Buďte také ohleduplní ke svému okolí. Vaše okolí nebylo s vámi na konstelačním semináři a nemusí vždy rozumět tomu, co jste si odtamtud přinesli. Pamatujte, že ta práce je především a na prvním místě pro vás! Vy jste se rozhodli něco změnit, ale ti druzí nemusí.

Někdy vnímám tendence účastníků po konstelací příliš se zaobírat tím, co se v minulosti dělo v rodině. Podle mne to ale ničemu neslouží. Naopak to může jít proti konstelaci. Konstelace působí sama, není proto potřeba něco dělat a žádné rozebírání nic neurychlí. Máte-li potřebu se k něčemu vracet, vracejte se k nějakému obrazu z konstelace, který na vás pozitivně zapůsobil. Účinky konstelací Podle mé zkušenosti můžeme účinek konstelace pocítit ihned a někdy také až za několik dnů, týdnů, měsíců. Ke mě jedna konstelace „doputovala“ dokonce až po dvou letech. Vše má prostě svůj čas!

Úžasně to ve své knize vyjádřil Bert Hellinger:

NECHAT NA SEBE PŮSOBIT NOVÝ OBRAZ Když se objeví nová témata nebo obraz, nesmí se hned jednat. Je to důležité. Člověk by se neměl hned rozhodovat. Neboť to, co působí, je obraz sám, a po určitém čase je zcela jasné, co je třeba udělat. Když to člověk udělá příliš rychle, tak předchází duši a obraz by mohl zmizet. Je důležité nedělat žádná unáhlená rozhodnutí, ale chovat se stejně jako dosud, bez jakýchkoli změn. Až je to najednou jasné. Nebo dojde ke změně, aniž byste si toho všimli. Takříkajíc bez tlaku vlastního ega.(Kniha: Partnerské terapie Berta Hellingera, Pragma 2005)

Po konstelačním semináři doporučuji takzvaně „vypnout“ a udělat pro sebe něco příjemného, relaxovat (procházka, koupel, dobré jídlo a pití, nenáročný film a podobně).

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Při závažnějších problémech může být potřeba pravidelná, dlouhodobější práce na sobě. Jeden odblok nebo konstelace to nespraví. Je potřeba vytrvat, vzít si dostatek času a někdy také využít i jiné formy podpory. Je to vždy individuální proces.

Rodinné konstelace jsou prožitková technika, který slouží především k lepšímu sebepoznání a osobnímu rozvoji. I když jsou zkušenosti, že rodinné a systemické konstelace pomáhají při různých potížích nebo životních situacích, nenahrazuje tato práce lékařskou nebo psychoterapeutickou péči. Pokud jste v lékařské péči je potřeba o tom informovat lektora a měli byste účast na semináři konzultovat se svým lékařem nebo psychoterapeutem. Účast je dobrovolná a účastník je po celou dobu semináře za sebe odpovědný. Je potřeba dodržovat pokyny a pravidla práce nastavené lektorem. Pokyny lektora během samotné práce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle svého uvážení. Účast může u citlivých osob vyvolat citové, psychické či fyzické reakce, jimiž dochází k léčení.Jsou totiž žádoucími projevy.

Vyskytnou-li se u vás po kurzu nebo po individuální terapii nějaké potíže, se kterými si nebudete vědět rady, bez obav se na mne obraťte a společně najdeme nějaké řešení. Případně mohu pomoci i s vyhledáním odborné lékařské pomoci.

Platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek v průběhu semináře a před sezením. Pokud se účastník v průběhu semináře rozhodne odejít, platba za seminář nebude vrácena.

Provozovatel stránek Jan Peterka, IČO: 41745337. Na stránkách využíváme cookies pro funkčnost stránek a pro analýzu návštěvnosti. Podrobné informace naleznete v informacích o GDPR. View more
Souhlasím