Kurzy a terapie
„Klíč k životu“

Děje se vám v životě něco, s čím si nevíte rady? Chcete odkrýt příčinu? Co je pod tím? Najít řešení?
S pomocí systému „Klíč k životu“ odkrýváme a rovnou transformujeme podvědomé bloky, návyky, škodlivé programy
a přesvědčení, traumata, které jsou příčinou našich životních potíží. Je to jemný a bezpečný způsob práce na sobě. Nabízím možnost individuálních sezení nebo práci ve skupině – v kurzech „Klíč k životu“. Bývá vhodná i kombinace obojího. Můžeme pracovat na jakémkoliv vašem tématu.


Klíč k životu je ucelený systém, s pomocí kterého jemně a bezpečně odkrýváme a transformujeme podvědomé příčiny různých potíží: osobní – psychických, emočních, zdravotních; partnerských, vztahových, pracovních, finančních či jiných.

V klíči k životu pracujeme na hlubokých úrovních duše a přicházíme tak do kontaktu se svojí esencí, se svým „hlubším-vyšším-širším“ vědomím (je jedno jak to nazýváme). Na těchto úrovních snadněji chápeme různé souvislosti, nacházíme odpovědi, porozumění. Dostáváme do vědomí to, co běžně nevnímáme. Díky tomu s tím pak můžeme vědomě pracovat a nacházet nové možnosti, nová řešení. Pozor, není to o tom, že někdo něco udělá za vás. Je to naopak o přijetí odpovědnosti za svůj život i za své energie. Jenom vy sami můžete činit rozhodnutí a řídit své energie. Můžet ale čerpat podporu Univerza, která je vždy k dispozici.

To co se vám v životě děje, je odraz našeho vnitřního nastavení. Pokud například v sobě máte potlačenou agresi nebo strach z agrese, budou se ve vašem životě vyskytovat lidé, či situace, které ve vás buď vyvolávají agresi nebo strach z ní. Život je nám zrcadlem. A tak skrze sebepoznání můžete měnit sebe i svůj život nebo ho žít vědoměji.
Jsou dvě možnosti jak můžeme situace řešit. Někdy je vhodnější přijetí a jindy zase změna. Oboje může přinést úlevu.

Techniky, které se v Klíči využívají jsou jednoduché, bezpečné a účinné. Zvládne je úplně každý! Nemusíte pro tuto formu práce mít nějaké zvláštní nadání či schopnosti. Pouze odvahu podívat se pravdě do očí. Přiznat si a přijmout pravdu o sobě a svém nastavení. A to bývá nejtěžší a nepohodlné. Proto se nám do toho nechce. Také je třeba mít ochotu věnovat sobě a sebepoznání čas a energii. Tolik, kolik je třeba. U některých témat klidně i několik let. Záleží na tématu a vašich momentálních možnostech a zkušenostech. Ale vnitřní svoboda za tu „námahu“ určitě stojí! Důležité je vydržet, nevzdat to. Některá témata se mohou vyřešit poměrně rychle a jiná vyžadují delší čas. Zároveň je důležité na sebe netlačit, dát si čas, který potřebujete.

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

Na individuální sezení můžete přijít s jakýmkoli tématem či životní situací. Nejprve si během krátké konzultace ujasníme
s čím přicházíte, určíme téma. Aktuální téma bývá to, které se vám právě teď v životě děje. Děje se vám to proto, protože jste připraveni se na to podívat.
Pokud znám váš datum a čas narození, můžeme se během kozultace na vaše téma podívat i z pohledu astrologie a numerologie, je-li to vhodné.
Následně s pomocí kineziologického testu (přes ruce) ověřuji a zjišťuji informace z podvědomí, potřebné pro naší práci. Následuje samotná práce, uvolnění a transformace energie (nazývám to zkráceně odblok). Po skončení vám vysvětlím jakou formou můžete doma pracovat na tom, abyste provedené změny v sobě upevnili a integrovali do svého života.

Sezení trvá přibližně 1,5-2,5 hodiny (záleží na tématu a zkušenosti klienta).

Objednat se můžete prostřednictvím rezervačního systému ZDE
Nebo také telefonicky nebo prostřednictvím mailu (naleznete v kontaktech).

KURZY KLÍČE K ŽIVOTU
(Aktuální kurzy
ZDE )

Intenzivní, hluboká forma práce. Během ročního kurzu procházíte vnitřní transformací, která se odrazí i do vašeho života. Základem je pěti-blokový transformační a výukový kurz. S pomocí obloků, meditací, různých cvičení a jiných technik se
v něm věnujeme různým klíčovým životním tématům a také univerzálním zákonům. Uvolňujete a transformujete energii, probouzíte své vnitřní zdroje, talenty, schopnosti, poznáváte lépe sami sebe, učíte se lépe vnímat své pocity a důvěřovat své intuici. Začnete si více uvědomovat zrcadlo života. Při této práci se také učíte využívat podporu vyšších energií a další dovednosti. V kurzu se naučíte využívat kineziologický test pro zjišťování informací z podvědomí a další techniky „Klíče k životu“. Osvojíte si techniku transformace energie. Během kurzu si otevíráte přístup do hlubokých vnitřních úrovní, které běžně nevnímáte. Absolvováním všech pěti kurzů si osvojíte celý systém, získáte k dispozici nástroj osobního rozvoje, který pak můžete i nadále využívat ke svému růstu. Jednotlivé bloky kurzu na sebe navazují a tak je nutné absolvovat je postupně, v daném pořadí. Nelze přeskakovat. Ale je možné případně navázat v v některém z dalších cyklů kurzu, tam kde jste skončili.

DOPORUČENÍ: Rozhodnete-li se pro pěti-blokový základní kurz, je dobré ho i dokončit. Během celého kurzu jste v procesu a kurz působí jako celek. Je škoda něco otevřít, nakousnout a nedokončit. Stává se, že se vám můžou témata následujícího kurzu vynořovat už předem nebo i v mezidobí mezi kurzy a tak může být někdy těžké na něj dorazit. Doporučuji vytrvat! Na druhou stranu je v pořádku dát si pauzu, pokud je něčeho na vás moc.

VÝHODY PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍHO KURZU:

Můžete si kdykoli zopakovat kterýkoli blok kurzu jen za 10% z ceny (u tématických kurzů je to o něco víc). Opakování mohu doporučit, protože jdete víc do hloubky, odkrýváte hlubší vrstvy. Opakování je matkou moudrosti. Můžete pobrat to, co vám minule uniklo.

Absolventi základního kurzu navíc získávají přístup k tématicky zaměřeným přídavným kurzům:

Sebejistota – bohatství
Jednota – tvořivost
Přijetí – odpuštění
Komunikace
Transformace hněvu
Ano, ale…
Manipulace nebo svobodná vůle
Návrat domů
Dobří andělé se vracejí
Lidské Božství
Léčení s DNA
Posvátné Božství
Strom života
Delfíni a velryby
My a Gaia
Já, original
Žít tady a teď
Beze mne by to nešlo
Co kdyby …
Čakrový seminář I. a II.
Andělský seminář I. a II
.Archetypy I. a II.
a další…

Tyto kurzy je možné absolvovat pouze se znalostmi ze základního kurzu (minimálně s Klíčem číslo III.). Tématické kurzy jdou více do hloubky v daném tématu. Opět se v nich využívají odbloky, meditace a další techniky. Bývají pestřejší a hravější, je tam více prostoru pro hru a různá cvičení, než v základním kurzu, který je více výukový.

JAK SE OBJEDNAT

Využijte rezervační formulář (nahoře). V zobrazeném kalendáři vyberte den (v tučně označených dnech jsou přístupné termíny).Níže se pak objeví barevně zvýrazněné dostupné časové termíny pro daný den. Vyberte si čas a otevře se jednoduchý registrační formulář. Přijde vám na mail potvrzení rezervace.

Můžete se také objednat prostřednictvím mailu nebo sms. V tomto případě, pro urychlení, uveďte do zprávy dny a časy, které preferujete a já vám na základě toho navrhnu termín.

Výhodou při naší práci mohou být informace z vašeho Astrotypu, který mohu ke konzultaci vypracovat. Nic se za to nepřiplácí. Není to povinné, pokud ale máte o tuto službu navíc zájem, uveďte do objednávky svůj datum, čas a místo narození (čas se dá zjistit v porodnici nebo na matrice).

Objednávku prosím posílejte pouze pokud jste opravdu rozhodnuti jít se na něco podívat. Pokud si nejste jistí, není to ještě vaše priorita, raději vyčkejte. Pokud se přihlásíte a pak nedorazíte, blokujete zbytečně místo někomu jinému. Předem děkuji za váš odpovědný přístup v této věci.

JAK ČASTO NA ODBLOK

Často se mě lidé ptají, jak často mohou jít na odblok a jak dlouhé mají být pauzy mezi odbloky. Pro to neexistuje žádné pravidlo. Každý musí zvážit své možnosti finanční, psychické, fyzické… Každý to zvládá jinak. Někdo může mít i několik odbloků blízko po sobě a jiný potřebuje mít mezi jednotlivými sezeními jistý odstup. Někdy může stačit pouze jedno sezení a není třeba se k tomu už vracet. Pokud například potřebujete pohnout s nějakým „hlubším, širším, větším…“ tématem, tak za takovou minimální frekvenci považuji 1 odblok měsíčně.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Při závažnějších problémech, hlubších tématech může být potřebná pravidelná, dlouhodobější práce na sobě.Jeden odblok nebo konstelace to nespraví. Je třeba vytrvat, vzít si dostatek času a někdy také využít i jiné formy práce či podpory. Je to vždy individuální proces.

Klíč k životu je prožitková technika, který slouží především k lepšímu sebepoznání a osobnímu rozvoji. I když jsou zkušenosti, že práce s Klíčem k životu pomáhá při různých potížích a v životních situacích, nenahrazuje tato práce potřebnou lékařskou nebo psychoterapeutickou péči. Pokud jste v lékařské péči je potřeba o tom informovat lektora a měli byste účast na semináři, či odbloku konzultovat se svým lékařem nebo psychoterapeutem. Účast je dobrovolná a účastník je po celou dobu semináře nebo odbloku za sebe odpovědný. Je potřeba dodržovat pokyny a pravidla práce nastavené lektorem. Pokyny lektora během samotné práce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle svého uvážení.

Účast na semináři nebo při individuální terapii může u citlivých osob vyvolat citové, psychické či fyzické reakce, jimiž dochází k léčení. Jsou tak žádoucími projevy. Každý si ale musí hlídat své hranice.

Nestává se to, ale pokud by se u vás vyskytli po kurzu nebo po individuální terapii nějaké potíže, se kterými si nebudete vědět rady, bez obav se na mne můžete obrátit.

Platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek v průběhu semináře i před individuálním sezením. Pokud se účastník v průběhu semináře sám rozhodne odejít, platba za seminář nebude vrácena.Pokud účast předčasně doporučí lektor, bude vrácena poměrná část kurzovného.

Provozovatel stránek Jan Peterka, IČO: 41745337. Na stránkách využíváme cookies pro funkčnost stránek a pro analýzu návštěvnosti. Podrobné informace naleznete v informacích o GDPR. View more
Souhlasím