Moje tři hlavní pilíře osobního rústu, které se mi osvědčily jsou Klíč k životu, Konstelace a Reiki.

Reiki je název systému, který otevírá, jemně a bezpečně, přístup k energiím vyšších vibrací. Kontakt s touto enegií má léčivé účinky pro duši i pro tělo. Naše nemoci, psychické či fyzické jsou důsledkem toho, že vytváříme energie nižších vibrací (strach, hněv, žárlivost a podpobně). Pokud dokážeme zvýšit své vibrace, vnášíme světlo do tmy, otevírá se naše srdce lásce a přijetí. A to je léčivý proces. Ale tento proces musí být postupný. Vibrace je třeba zvyšovat jemně, nepospíchat. Příliš náhlý přechod do vyšších vibrací by nám mohl uškodit, takzvaně spálit obvody. Léčivý systém Reiky je v tomto ohledu bezpečný. Duchovní průvodci tohoto systému nás chrání. Také každý z nás má své vnitřní ochranné mechanismy, které nám nedovolí jít dál, než aktuálně můžeme. Jen je dobré o tom vědět a respektovat to. Práce s Reiki bývá velmi příjemná, i když někdy přinese výzvy. i když se dočasně otevře něco nepříjemného, někde uvnitř cítíme, že je to pro nás přínosné.

Kořeny energetického léčení sahají hluboko do minulosti. Systém Reiki z nich čerpá a navazuje na ně. V předminulém století žil v japonsku mnich a později duchovní učitel Mikao Usui. Ten studoval historii energetického léčení a vyhledával o něm informace v klášterech v Japonsku, Číně i v dalších zemích. Také hodně meditoval a prováděl duchovní praxi. Mikao Usui narazil na informace o léčivém systému, které byly psány sanskrtem a objevil tam i různé symboly. Jenže nevěděl, jak symboly použít. Rorzhodl se pro třítýdenní meditaci a půst na hoře Kuruama v Japonsku. Bylo to tradiní místo pro takové meditace. Během této meditace zažil osvícení, spojil se s duchovní tradicí (doslova to popsal „vzpoměl jsem si“) a pocítil příval energie.

Nejprve sám zkoumal, co to vlastně objevil. S pomocí rukou i symbolů léčil lidi. Později založil svou vlasstní školu a vytvořil systém Mikao Usui Reiki. Vytvořil sytém duchovní praxe a zasvěcování s pomocí symbolů. Vychoval své žáky, kteří pak tento systém dál rozvíjeli a postupně rozšířili do celého světa. Postupně se tak vyvinulo několik dalších škol a systémů. Duchovní praxe se v různých školách liší a dokonce i energie může mít různé kvality. Může být více zaměřená nějakým směrem. Základní Božská energie je jedna, ale lidé i duchovní průvodci mohou vytvářet energie různých vlastností a kvalit.

Mikao Usui

Velmi porobně o historii energetického léčení, o Reiki léčení a Reiki sybolech, které byly dříve tajné, pojednává kniha „Symboly Reiki“, kterou napsali Mark Hosak a Walter Lubeck. Oba pátrali po kořenech Reiki v Japonsku i dalších zemích. Historie sahá přes Budhismus až do šamanismu. V knize je podrobně popsaná i kaligrafie a význam symbolů.

Od dob Mikao Usuiho se přístup k léčivé energii a k duchovní tradici Reiki předává s pomocí zasvěcení. Iniciovaní získávájí doživotní přístup k této energii, k duchovní tradici, v té míře, do které jsou momentálně schopni jí přijmout. Dál už je pak na nich, jestli to nějak využijí a dál rozvíjejí. Rozvíjet se mohou různými způsoby. Především ale tím, že s Reiki pracují, na sobě nebo i na druhých. Práce s Reiki je zároveň formou meditace.

V současnosti většina Mistrů předává Reiki ve třech stupních. V prvním stupni se pracuje s Reiki přes ruce. Ve druhém stupni zasvěcení obdrží symboly, díky kterým se velmi rozššíří možnosti využití i tok energie. Je možné působit do minulosti, budoucnosti nebo i na dálku. Také je možné přes symboly cíleně pracovat na fyzickém, mentálním či emocionálním těle.
Ve třetím stupni iniciovaní obdrží další dva symboly. Mohou pak cíleně pracovat na úrovni duchovního těla. Symboly jsou nástroje. Pokud je dosaženo jisté úrovně, symboly už pak nejsou potřeba.
Existuje ještě čtvrtý stupeň, ve kterém se předávají zasvěcovací postupy. Mistr je předá pouze tomu, kdo k tomu dozrál.
Možná je i reiniciace-znovuzasvěcení do jakéhokoliv stupně Reiki. Buď o stejného nebo u jiného Mistra. Každé zasvěcení žáka posune zase o kousek dál. Já sám jsem prošel zasvěcením u třech Mistrů Reiki a u každého jsem získal trochu něco jiného.

Informace o aktuálních kurzech Reiki naleznete ZDE.

Štítek:

Archivy
Rubriky
Provozovatel stránek Jan Peterka, IČO: 41745337. Na stránkách využíváme cookies pro funkčnost stránek a pro analýzu návštěvnosti. Podrobné informace naleznete v informacích o GDPR. View more
Souhlasím