Imunita a schopnost uzdravit se jsou protichůdné energie a je potřeba udržovat tyto energie v rovnováze, což se nám v současnosti, souvislosti s Covidem, ale i jinde, moc nedaří. Můžeme si to představit jako houpačku, kde na jedné straně sedí imunita a na druhé schopnost uzdravit se. Pokud příliš posilujeme jednu stranu, automaticky oslabujeme tu druhou.

Imunita patří, podle čínských prvků, k enegii Kovu. Je to ochrana a boj. Energie, která se uzavírá, stahuje se dovniř. Imunita nás chrání, aby se do těla nedostaly nepřátelské viry, bakterie, škodlivé energie… Pokud už se do těla dostanou, tak začíná boj, kdy náš imunitní systém likviduje vetřelce. Silná imunita pomáhá k tomu, aby nemoc vůbec nepropukla, nebo jen v malé míře. Imunitní systém může, ale reagovat i přehnaně, podobně jako to dělají v současné době lidé. Důsledkem přehnané reakce našeho imunitního systému jsou alergie.
V současné společnosti je cesta imunity a ochrany, energie Kovu, velmi posilována, nejen v oblasti zdraví. Hygiena a čistota je oproti předchozím generacím na vysoké, někdy až přehnané úrovni. dále čím dál víc využíváme ochranné různé prostředky při sportech, volnočasových aktivitách, budujeme bezpečná hřiště pro děti, pojišťujeme se už úplně proti všemu a od malinka jsou lidé očkováni** protí čím dál většímu množství nemocí. Máme velko snahu vytvořit „bezpečný“ život. Až si někdy říkám, jak naši předci v tak nebezpečném světě a bez současných možností ochrany vůbec přežili?
to platí i pro současnou Covidovou situaci a opatření. Čím dál více a dlouhodobě omezujeme styk mezi lidmi, chráníme se rouškami, respirátory, často i po dlouhé hodiny a dokonce už i venku, když jsme na ulici nebo v parku sami. Všechna tato ochrana posiluje energii Kovu. Jenže jak už jsem uvedl, když preferujeme více jednu stranu houpačky, oslabujeme tím tu druhou.

Na druhé straně houpačky je energie Dřeva, která podporuje schopnost uzdravit se, schopnost regenerace, obnovy a růstu (i tkání a nových buněk).
Jak už jsem uvedl je to opačná energie. Kov řeže dřevo. Kov má nad energií Dřeva dominanci, ovládá jí. Imunita je energie podzimu a schopnost uzdravit se patří k jaru. Energie dřeva potřebuje růst a mít prostor pro růst. Potřebuje vodu, slunce, vzduch, výživu pro růst. Pokud jí chceme podpořit, měli bychom být co nejvíce v kontaktu s přírodou, procházet se na čistém vzduchu, měli bychom mít možnost hrát si a radovat se ze života. Měli bychom si život užívat a žít ho život bez obav, s vírou v život, v Boha, Univerzum, v to, co je větší. Na druhou starnu ke dřevu patří i naivita a snížená schopnost uvědomovat si rizika, chaotičnost a někdy až přílišnou otevřenost. Takže i tuto energii je třeba vyvažovat. V současné době bychom tuto enrgii potřebovali spíš posílit. její nedostatek snižuje schopnost regenerace a schopnost uzdravit se. Proto teď leží v nemocnicích dlouhodobě lidé ( přibývají i mladí), kteří mají problém se zotavit. Náš současný přístup je totiž příliš jednostranný.

Musíme si uvědomit, že každý člově je jedinečný. Každý má jinak nastavené energie energie, jak vrozené – genetické, prenatální, tak i získané – postnatální. Každý má jiný životní styl – práci, spánek, stravu, vztahy, psychiku i různé životní návyky. Nelze tedy nastavit jedno, paušální, řešení pro všechny. Každý musí převzít odpovědnost sám za sebe, za svoji ochranu i za své zdraví. Někdo potřebuje posílit imunitu a někdo naopak potřebuje přehnanou imunitu oslabit a tím posílit schopnost regenerace. Vztah mezi Kovem a Dřevem harmonizuje Voda. A k energii vody patří moudrost. A tu máme použít. Hledejme tedy každý svůj individuální přístup. Nenechme si z venčí nařizovat co je pro nás dobré. Můžeme i máme vyslechnout doporučení, ale nakonec jsme to my sami, kdo musí vědět, co potřebuje. Patří sem také ohleduplnost k druhým. Zvláště k těm, kteří to mají jinak, než já.
Nemůžeme se srovnávat ani na úrovni jednotlivých zemí. Každá země je v jiném podnebí a má jiné energie. I v rámci Evropy. Každá tedy potřebuje jiný přístup. Stejně jako jednotlivci.
Je naivní si myslet, že lidé nebudou umírat, že tomu můžeme zabránit. Zvláště když je nás na planetě více, než by bylo zdrávo. I planeta má svojí imunitu. Ta také reaguje na to, když jí někdo škodí. A lidé to v současnosti dělají ve velkém. Takže se nemůžeme divit, že se brání. Těžko tomu zabráníme. Různé „očisty“ probíhali v historii vždy a nadále probíhat budou. Je to proces dosažení rovnováhy. Planeta Země je větší než my. Je to naše Matka. Ona nás podporuje, ale musíme se naučit žít s ní v souladu. Jinak se bude bránit. My trpíme Coronavirem a planeta země je napadena lidmi. Je to stejné.

** Nejsem odpůrcem očkování. Nemůžeme se ale očkovat úplně proti všemu. To nás naopak oslabuje. Většinu bychom měli zvládnout sami. Proč mají někteří lidé slabý průběh nemoci a jiní velké problémy? Není to o viru, ale je to o každém z nás.
Mou přirozeností je hledat rovnováhu. Extrémy jsou někdy zábavné, ale musíme je umět vyrovnávat. Extrémy tvoří dualitu a rovnováha směřuje k jednotě. Extrémy něco odmítají a něco oslavují, rovnováha dává všemu své místo.

Přeji všem krásné jarní dny a dýchejte čerstvý vzduch!

s láskou

Jan

Štítek:

Archivy
Rubriky
Provozovatel stránek Jan Peterka, IČO: 41745337. Na stránkách využíváme cookies pro funkčnost stránek a pro analýzu návštěvnosti. Podrobné informace naleznete v informacích o GDPR. View more
Souhlasím