V kurzech „Klíč k životu“ projdete hlubokou vnitřní proměnou a uvolníte zablokovanou energii uvězněnou v různých traumatech, skrytých programech a přesvědčeních. Energie uvězněná v různých traumatech se tak může stát novým zdrojem síly. Poznáte lépe sami sebe a svůj vnitřní svět. Naučíte se žít a tvořit svůj život vědoměji.

Registrace na rok 2024 je v běhu.

Více informací naleznete  ZDE

Základní pětiblokový kurz „Klíč k životu“


Klíč k životu 1 (Energie Země)

Stručný program kurzu:

V první díle pracujete v energiích současného života, od současnosti až do početí. Nejčastěji se to týká období dětství, porodu a prenatálního období a energií početí. Naučíte se postupy uvolňování energie, techniku transformace, kineziologický (svalový) test pro získávání informací z podvědomí a další. Podíváte se kde si ještě brzdíte schopnost pracovat se svými energiemi, uzemníte se, abyste byli více tady a teď. Propojíte se se svým vnitřním „Já“, se svou mužskou i ženskou energií a také s esencí vaší duše (kdo jsem, proč jsem tady, moje jedinečnost, přirozenost…). Budeme se věnovat Univerzálním zákonům a tématem je i převzetí odpovědnosti za svůj život – přijetí své síly, tvořivosti a propojení se svým hravým, kreativním vnitřním dítětem.

Klíč k životu 2 (Energie Země, předci, náš životní úkol)

Stručný program kurzu:

V druhém díle začnete pracovat v energiích generacích předků, odkryjete převzaté vzorce. Harmonizujete si svojí mužskou a ženskou energii. Dalšími tématy jsou náš životní úkol, rovnováha přijímání-dávání a sebedůvěra. Naučíte se další techniky čištění energie. Spojíte se s energií svého „důležitého“ předka, která vám může pomoci s vaším současným duchovním vývojem.

Klíč k životu 3 (Energie Univerza, probuzení, staré vzroce)

Stručný program kurzu:

Podíváte se na sebe, svůj život, svá témata z většího nadhledu. Je to příležitost podívat se ven ze škatulky, ve které žijete a najít hlubší porozumění toho, co se vám v životě děje. Odkryjete staré vzorce chování, různé zvyky, návyky, závislosti, které vás připravují o energii, aniž byste si to uvědomovali. Tématem bude také odpuštění, odpoutání se. Lépe se propojíte s inteligencí svého těla – najdete v sobě informace o možmostech, které vám mohou pomoci s uzdravením fyzických potíží.

Klíč k životu 4 (Energie Univerza, živá a neživá příroda, stíny duše)

Stručný program kurzu:

Podíváte se na to, kde ještě nežijeme svůj život podle sebe, ale podle převzatých vzorců. Čí život žiju? Co jsem si kde převzal(a)? Kde dávám svojí energii k dispozici druhým? Čeká vás hravá práce s energiemi přírody a živlů, s našimi pudy a instinkty. Tématem bude také bezpodmínečná láska a jemným, bezpečným způsobem se podíváte na stíny své duše.

Klíč k životu 5 (Energie Univerza, čím přispíváme lidstvu a planetě Zemi, naše krásná budoucnost)

Stručný program kurzu:

Podíváte se na to, kde stále ještě přispíváte negativním způsobem k energiím lidstva a planety Země. Uvědomíte si tak svůj díl odpovědnosti osudu lidstva a planety Země. Můžete tyto své vzorce změnit. Uleví se tak vám a začnete celku přispívat novým způsobem. To, co děláte pro sebe, děláte i pro druhé (pro celek) a co děláte pro druhé, děláte i pro sebe. Přispíváte ke společným energiím lidstva i planety Země a ty na vás pak zpětně působí. Dále se podíváte, kde, jak, čím si ještě blokujete cestu ke své krásné budoucnosti.

Podmínky a informace k pěti-blokovému kurzu

Přibližně roční základní kurz je poskládán do pěti částí (první část je čtyřdenní a čtyři víkendové). Mezi prvními dvěma kurzy bývá přibližně měsíční pauza a mezi dalšími 2-3 měsíce. Mezidobí mezi jednotlivými bloky kurzu je pro vás také důležité, je součástí kurzu. Je důležité pro upevnění nově vytvořených energií a jejich postupnou integraci do vašeho života.

Semináře je nutné absolvovat v daném pořadí. Jednotlivé bloky na sebe navazují a není možné je přeskakovat. Doporučuji projít celým kurzem najednou. Pokud to ale není možné, máte možnost v některém z dalších ročníků navázat a pokračovat tam, kde jste skončili. Pokud jste absolvent celého pěti-blokového kurzu Klíče k životu, máte kdykoliv možnost, po dohodě s lektorem, přijít znovu na kteroukoliv část kurzu (1.-5. stupně), a to za 10% z aktuální ceny kurzu. Pokud jste absolvovali jen část kurzu (například Klíč I. a II.), máte nárok opakovat tyto části také za 10% z ceny kurzu. Je to výhodné pro ty z vás, kteří potřebují dlouhodobější práci na svých tématech. Každý kurz je jiný, i když ho opakujete. Jsou zde jiní účastníci, jiný čas, mění se energie prostoru, vy se měníte i já jako lektor, průvodce se vyvíjím. S každým opakováním odkrýváte jiné vrstvy v sobě a nacházíte nové úhly pohledu. Postupně také lépe zvládáte i samotnou techniku práce s Klíčem. Často se budete divit, co jste minule přeslechli nebo zapomněli. Opakování mohu ze své vlastní zkušenosti doporučit!  

Kurzy Klíče nejsou o nějakém ezoterickém vznášení se, i když se v nich s ezoterikou také setkáváme. Pracujeme sice jemným a bezpečným způsobem, ale je to přece jen práce, která přináší výzvy. Skrze ně se totiž rosteme. Tato práce může být někdy psychicky, emočně i fyzicky náročná. Potkáváme se zde svými stíny, kterým se snažíme celý život vyhýbat. Je to transformace – prozření, přijetí a postupná proměna “negativního” na “pozitivní”. Na druhou stranu ale určitě zažijete i mnoho pozitivního a posouváte hranice svých možností a svého vědomí. Rozhodně to stojí za to!

Možné slevy:

Důchodci mají nárok slevu 25%, po předložení potvrzení o výměru. Rodinný příslušník obdrží slevu 50%, pokud absolvuje kurz u stejného lektora jako plně platící člen rodiny (podmínkou je společné bydliště). Opakující platí pouze 10% z ceny kurzu 1.-5. stupně.

Záloha a doplatek:

Rezervace místa je platná zaplacením nevratné zálohy 2.000,-Kč. Je možné zaplatit najednou i částku celou. Zbytek kurzovného můžete doplatit v týdnu před kurzem bankovním převodem nebo v hotovosti přímo na semináři. Podklady k platbě vám budou zaslány po přihlášení. Je možné domluvit i individuální splátkový kalendář kurzovného, pro účastníky s nízkými příjmy.

Místo konání:

Shiran Tower, Lužná 2, Praha 6

Přihlášky:

Přihlásit se můžete přes registrační formulář ZDE

Pokud se budete chtít prostřednictvím Klíče k životu dál rozvíjet, jsou tu pro vás navazující, tematicky zaměřené kurzy. V tematických kurzech jdeme více do hloubky v daném tématu.
Tyto kurzy jsou pestré a hravé.

Také opakování základního kurzu je přínosné. Ve skutečnosti nic neopakujete, ale jdete víc do hloubky a díváte se na svá témata, která aktuálně zažíváte ve svém životě. Je to vždy nové.

Klíč k životu – přídavné tematické kurzy
pro absolventy základního kurzu Klíče 1-5*)

Termíny aktuálních kurzů najdete ZDE

Sebejistota, bohatství – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč),2 dny
Jednota, tvořivost – 2.000,-Kč, (pro opakující
1.000 ,-Kč), 2 dny
Přijetí odpuštění – 2.000,-Kč, (pro opakující
1.000,-Kč), 2 dny
Komunikace – 2.000,-Kč, (pro opakující
1.000,-Kč), 2 dny
Transformace hněvu – 2.000,-Kč, (pro opakující
1.000 ,-Kč), 2 dny
Ano, ale… – 2.000,-Kč, (pro opakující
1.000,-Kč), 2 dny
Manipulace nebo svobodná vůle – 2.000,-Kč, (pro opakující
1.000,-Kč), 2 dny
Návrat domů – 2.000,-Kč, (pro opakující
1.000 ,-Kč), 2 dny
Dobří andělé se vracejí (životní úkol, smysl života) (DNA1) – 2.000,-Kč, (pro opakující
1.000 ,-Kč), 2 dny
Lidské božství (Esence mojí existence) (DNA2) – 2.000,-Kč, (pro opakující
1.000,-Kč), 2 dny
Léčení s DNA (DNA3)– 2.000,-Kč, (pro opakující
1.000,-Kč), 2 dny
Posvátné božství (DNA4)– 2.000,-Kč, (pro opakující
1.000 ,-Kč), 2 dny
Strom života – 2.000,-Kč, (pro opakující
1.000,-Kč), 2 dny
Delfíni a Velryby – 2.000,-Kč, (pro opakující
1.000,-Kč), 2 dny
My a Gaia – 2.000,-Kč, (pro opakující
1.000 ,-Kč), 2 dny
Jsem origimál – 2.000,-Kč, (pro opakující
1.000,-Kč), 2 dny
Tady a teď – 2.000,-Kč, (pro opakující
1.000,-Kč), 2 dny
Beze mne by to nešlo – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Co kdyby … – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny 
Rybičko zlatá, přeju si … – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Odpuštění, akt bezpodmínečné lásky – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny

Pokání, jeho pravý význam – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny

*) Pro některé kurzy stačí mít absolvovaný Klíč číslo 3

Čakrový seminář I. a II. (učí se dohromady 4-5 dní) – 4.000,-Kč, (pro opakující 2.000,-Kč)
Andělský seminář I. a II. (učí se dohromady 4-5 dní) – 4.000,-Kč, (pro opakující 2.000,-Kč)

Klíč k životu – kurzy pro pokročilé:

Archetypy I. – 3 dny, (nutné mít absolvováno – Čakry a Andělský)
Archetypy II. – 2 dny, (nutné mít absolvováno – Archetpy I.)

Bez obav se na mne obracejte s případnými otázkami. Těším se na každého, kdo se rozhodne pro tento způsob sebepoznávání a osobního rozvoje. Také na naše společné zážitky a osobní posuny.

Jan Peterka

Provozovatel stránek Jan Peterka, IČO: 41745337. Na stránkách využíváme cookies pro funkčnost stránek a pro analýzu návštěvnosti. Podrobné informace naleznete v informacích o GDPR. View more
Souhlasím