Vše, co vlastníme ve světě hmoty je energie! Je to naše energie a jsme s ní vědomě i nevědomě propojeni. My ovlivňujeme jí, ona ovlivňuje nás a má významný vliv na kvalitu našeho života. Je pro nás velmi přínosné, pokud s touto energií pracujeme vědomě. My vytváříme své životní prostředí a to odpovídá našemu nitru. Úpravami a výběrem vnějšího prostředí můžeme ovlivňovat své nitro. Pozor, můžeme se při tom setkávat se svým vnitřním odporem a dalšími nepříjemnými pocity. Můžeme totiž překračovat své hranice. Mohou se vynořovat různé obavy, vnitřní programy, přesvědčení, omezení. Touto formou osobního rozvoje se zabývá staré učení Feng Ren Shui.

Kromě hmotných movitých i nemovitých věcí vlastníme i spoustu nehmotných energií. Ty mají stejný vliv, nekdy dokonce silnější, než věci hmotné. Můžete si pod tím představit naše znalosti, zkušenosti, pocity, emoce, myšlenky. Zde pro úklid využívám nejčastěji různé techniky, jako je Klíč k životu, konstelace, Reiki a další. To ale není tématem tohoto článku.
V moderní době také vlastníme energie, informace, uložené v našich telefonech, tabletech, paměťových nosičích a počítačích. Zde je také potřeba provádět pravidelný úklid.
Uvědomte si, že ve vašich skříních, sklepech, garážích leží vaše historie, nebo i nesplněné sny a touhy. To vás pak může podvědomě atakovat a z toho mohou pramenit pocity že nestíháte, že byste něco měli udělat a jiné podobné pocity.

Na vědomé úrovni na nás působí věci a energie, se kterými jsme denně v kontaktu, které máme denně na očích, dotýkáme se jich, pracujeme s nimi. Ale i zde může působit vlivy, které si neuvědomujeme. Čím je člověk více čistý uvnitř sám v sobě, tím dokáže více vnímat i své okolí a jeho vliv.
A naopak.
Na podvědomé úrovni na nás působí věci hluboko uložené v našich skříních, pod postelemi, Na skříních a policích a ve sklepích či garážích. Patří sem také úložiště v počítačích,na různých discích či na inetrnetu.
Půdy, vršky skříní a různé vysoko položené police jsou zase propojeny s naším nadvědomím.

Při úklidu bychom se měli zaměřit na několik věcí. Je to, co vlastním v souladu se mnou a s mou cestou? Je to v souladu s tím co chci v životě zažívat? Pokud ne, měl bych se toho zbavit.
Další oblastí je minulost, vzpomínky a předměty s tím spojené. Patří sem i fotografie, soubory v počítači, ale i staré účtenky, výpisy z účtů, dopisy osobní, pracovní, úřední, maily, dokumenty, knihy, skripta, certifikáty a podobně.
Jsou to pro nás příjemné vzpomínky, které nám dávají sílu, oporu a isnpiraci směrem do dalšího života? Nebo nám to spíš připomíná stará traumata, bolestné zkušenosti, vrací nás to zpět a nepouští dál? Může zde být i nostalgie, „to bylo krásné, to už se nevrátí, už nic tak hezkého nezažiju…“. U starších ročníků je jistá nostalgie v pořádku, ale i zde platí, že se díváme dál, naše cesta nekončí, ani smrtí.
Poslední oblastí, kterou zde zmíním je hojnost, rozmanitost a bohatství. Opět zde platí pravidlo, že bychom měli mít hojnost toho, co chceme, co odpovídá našim snům, našemu nastavení, naší cetě. Patří sem také schopnost vymezit se. Každé vlastnictví v sobě zahrnuje i odpovědnost za vlastněné. Měli bychom se o své vlastnictví starat. A toto starání by nám mělo přinášet radost a ne nás vyčerpávat. Krásným příkladem byl můj děda, který měl velkou zahradu a na ní mnoho ovocných stromů, záhonů a také různých zvířat. Do určitého věku to pro něj byla radost. Ve stáří to ale přestal zvládat a čím dál víc vyžadoval pomoc od svého okolí. Jenže pro nás to radost nebyla a nechtělo se nám do toho. Nebyla to naše cesta. Vznikalo kvůli tomu mnoho sporů a znepříjemňovalo to rodinné vztahy. Je potřeba neustále hlídat, jestli to, co vlatním mi do života přináší radost, nebo už mě to spíš jen vyčerpává. Měli bychom toho mít tak akorát. To platí pro všechny aktivity. Když toho máme moc, tak nás to vyčerpává a v opačném případě se cítíme nenaplněni. Vliv na naší kapacitu mají i roční období, denní doba a věk.

Teď už k samotnému úklidu. Dejte si na to čas. není třeba pospíchat. Spíš si to užijte. Já při tom využívám i různé vnitřní techniky a představy. Například. V přírodě vše nepotřebné padá na zem. V zemi jsou organizmy, které to zpracovávají a přeměňují na novou výživnou energii, která pak vyživuje stávající i nový život. To samé se ukazuje v šamanských tradicích. Jednou z technik je vědomé pouštění staré a nežádoucí energie do země, kde bytůstky spodního světa tuto energii zpracují a přeměňují na novou energii. Podobně si to představuji při úklidu, když likviduji, vyhazuji staré věci. Předávám je tím matce zemi k recyklaci.
Není to samozřejmě jediná možnost. Pokud může věc ještě někomu sloužit, tak je samozřejmě lepší poslat ji dál. Nezapoměňte na vděčnost, poděkujte za to, že nám ta věc byla prospěšná. Můžete jí i jejímu novému majiteli požehnat. Pokud naopak něco přijmete od někoho tak mu můžete vnitřně poděkovat, že se dokázal této věci vzdát a díky tomu může sloužit vám.
I u nových věcí si můžete uvědomit, že tu věc máte, protože jí někdy vymyslel, navrhnul, vyrobil, dovezl… Začnete tak více vnímat historii věcí, což změní váš vztah k nim. Vděčnost je silným motorem koloběhu života! Také si více uvědomíte, co podporujete skrze nákup věcí, kam vaše energie ve formě peněz proudí. Podporujete svými nákupy to, co chcete podporovat?

Prohlédněte skříně, šuplíky. Podívejte se pod postel, na skříň. Věnujte pozornost tomu, co leží na stolech, kuchyňských linkách, co visí na věšácích. Podívejte se do knihovny, jaké knihy v ní máte. Nezapomeňte na sklep, garáž, půdu. Schováváte něco pro strýčka příhodu? Co tím vysíláte do Univerza? Strach z nedostatku. Co se vám pak vrátí? Rozhodně se tím proudění energie zpomaluje.
Určitě při úklidu nezapomeňte na počítače a různá, i internetová, úložiště a maily. I to je energie, která na vás působí. Zálohování dat je důležitá věc, ale věnujte pozornost tomu, jsetli to, co zálohujete ještě potřebujete. Čím častěji úklid děláte, tím lépe, není toho pak moc najednou. Nemažte nic bezmyšlenkovitě. Vědomě odpouštěte to, co už nepotřebujete, aby to nebylo jen povrchní. Odpouštíte totiž i něco ve svém nitru. Poděkujte za tu zkušenost a rozlučte se. Tím to ukončíte. A pokud něco ještě nejde, nevadí, ale už to alespoň máte ve vědomí. Víte, že ještě něco potřebujete ukončit. Ukončování je velmi důležité. Mnoho neukončených věcí nás vnitřně vyčerpává. Něco ukončit nutně neznamená že to musíte dodělat. Třeba už to není důležité. Buď to dokončete a nebo to ukončete. Nenechte to ale zbytečně otevřené.

Učení Feng Ren Shui nás upozorňuje na různé sektory v našich bytech i jiných prostorách, které majísvé energie, vlastnosti a potřeby. Do toho ještě vstupují energie času a člověka.
Feng=čas, Ren (Řen)=člověk, Shui (Šuej)=prostor.
Jsou to takzvaní tři herci života. Pokud jsou tito herci vzájemně v souladu, je život radsotný, žijeme ho s lehkostí, energie volně proudí a nás to nevyčerpává. To už ale přesahuje rámec toho článku.

Přji vám, ať dokážete užívat i tak, u většiny lidí, neoblíbenou činnost jakou je úklid. Děláte to pro sebe!

Jan Peterka

Od roku 20010 se zabývám Taoistickým učením HAM YU, které zahrnuje Feng Ren Shui, Astrologii, kosmologii, I-Ťing, čínskou medicínu. Nejvíce zkušeností jsem získal v osobní oblasti týkající se energií člověka (Astrotyp) a energií vztahů (Koreláty vztahů).

Rubrika:

Štítek:

Archivy
Rubriky
Provozovatel stránek Jan Peterka, IČO: 41745337. Na stránkách využíváme cookies pro funkčnost stránek a pro analýzu návštěvnosti. Podrobné informace naleznete v informacích o GDPR. View more
Souhlasím