V kurzech „Klíč k životu“ projdete hlubokou vnitřní proměnou-transformací. Postupně uvolňujete a transformujete zablokovanou energii uvězněnou v různých traumatech, skrytých programech a přesvědčeních, která jsou uložena ve vašem podvědomí i ve vašich buňkách. Poznáváte svůj vnitřní svět, odkrýváte svůj potenciál, talenty, schopnosti. Jemně a bezpečně odkrýváte své stíny a vnášíte tak do nich světlo. Učíte se vědomě prožívat a tvořit svůj život. Absolventi kurzu získají k dispozici účinný a bezpečný nástroj, který mohou nadále využívat pro sebe i pro druhé.

Registrace do nového cyklu kurzů Klíče k životu 2022 je v běhu
(bude to už devátý cyklus)

Přihlásit se můžete ZDE

Pětiblokový výcvikový a transformační kurz KKŽ

Klíč k životu 1 – Energie Země – Otevírání brány

Pá-Po 11.3. – 14.3.2022
Od 9 hodin do cca 16 hodin, poslední den skončíme o něco dříve, kolem 14hodiny
4 dny – 6000,– Kč (cena pro opakující 600,- Kč)
Uvedený konec je orientační, nechte si časovou rezervu

V první díle pracujeme v energiích současného života, od současnosti až do početí. Nejčastěji se to týká období dětství, porodu a prenatálního období a početí. Naučíte se postupy uvolňování energie, techniku transformace, kineziologický (svalový) test pro získávání informací z podvědomí a další. Podíváte se kde si ještě brzdíte schopnost pracovat se svými energiemi, uzemníte se, abyste byli více tady a teď, propojíte se se svým vnitřním „Já“, se svou mužskou i ženskou energií a také s esencí vaší duše (kdo jsem, proč jsem tady, moje jedinečnost, přirozenost…). Budeme se věnovat Univerzálním zákonům, tématem je i převzetí odpovědnosti za svůj život – přijetí své síly, tvořivost a propojení se svým vnitřním dítětem.

Klíč k životu 2 – Energie Země – Energie našeho určení

So-Ne 14.-15.5.2022
Od 9 hodin do cca 17 hodin
2 dny – 3000,– Kč (pro opakující 300,- Kč)
Uvedený konec je orientační, nechte si časovou rezervu

V druhém díle začneme pracovat v energiích generacích předků, kde budete odkrývat převzaté vzorce. Budeme se věnovat harmonizaci mužské a ženské energie, našemu životnímu úkolu, rovnováze v přijímání a dávání, sebedůvěře. Naučíte se další techniky čištění energie. Spojíte se s energií svého „důležitého“ předka, která vám může pomoci s vaším duchovním vývojem. Využijeme podporu energií starých vyspělých civilizací, jako jsou: Peru, Egypt, Mexiko, Indie, Čína, Indiáni, ale i Atlantida, Lemurie a další… najdete si pro sebe tu, kterou právě teď potřebujete jako podporu pro svůj vývoj.

Klíč k životu 3 – Univerzum – Energie Univerza

So-Ne 8.-9.10.2022
Od 9 hodin do cca 17 hodin
2 dny – 3000,– Kč (pro opakující 300,- Kč)

Uvedený konec je orientační, nechte si časovou rezervu

Otevřete si vědomý přístup k energiím Univerza. Podíváte se na sebe, svůj život, svá témata z nadhledu, z úrovně duše. Některé tyto energie ještě patří k našemu současnému životu a jiné ho přesahují. Podíváme se na své staré vzorce chování, různé zvyky, návyky, závislosti, které nás připravují o energii, aniž bychom si je uvědomovali. Tématem bude také odpoutání se (odpuštění), a naučíte se využívat léčitelské okénko, propojení s inteligencí svého těla – najdete v sobě informace, které mohou pomoci k uzdravení různých fyzických potíží.

Klíč k životu 4 – Univerzum – Další energie a reality

So-Ne 3.-4.12.2022
Od 9 hodin do cca 18 hodin, tento kurz je časově delší
2 dny – 3000,– Kč (pro opakující 300,- Kč)

Uvedený konec je orientační, nechte si časovou rezervu

Podíváme se na to, kde ještě nežijeme svůj život podle sebe, ale podle převzatých vzorců. Čí život žiju? Co jsem si kde převzal(a)? Kde dávám svojí energii k dispozici jiným? Využijeme podporu energií, zkušeností ze svých minulých životů pro současný život, současnou situaci. Čeká nás hravá práce s energiemi přírody a živlů, s našimi pudy a instinkty. Propojíte se s energiemi, které jsou blízké Zdroji (tak jak to teď dokážete) – je to energetická podpora, vzpruha, můžete při tom zažít pocity návratu k Jednotě, k Bohu každý podle svých možností, kam až momentálně může dosáhnout. Tématem bude také bezpodmínečná láska a budeme pracovat se stíny své duše. V meditaci se setkáme se se svým duchovním učitelem.

Klíč k životu 5 – Univerzum – Čím přispíváme do energií Univerza, Hvězdná energie

So-Ne 12.-13.2.2022
So-Ne 18.-19.2.2023
Od 9 hodin do cca 17 hodin
2 dny – 2600,– Kč (pro opakující 260,- Kč) – současný cyklus začínající 2021

2 dny – 3000,– Kč (pro opakující 300,- Kč) – nový cyklus začínající 2022
Uvedený konec je orientační, nechte si časovou rezervu

Naučíme se techniku pro odvádění přilehlých-přivtělených energií, duší. Podíváme se na to, kde stále ještě my sami přispíváme negativním způsobem ke globálním energiím, uvědomíme si a změníme své vzorce a kousek svého dílu ihned pročistíme, kolik teď můžeme. To, co děláme pro sebe, děláme i pro druhé (pro celek) a co děláme pro druhé, děláme i pro sebe. Přispíváme ke společným energiím lidstva i planety Země a ty na nás pak zpětně působí. Podíváme se na to, kde si blokujeme cestu ke své krásné budoucnosti a propojíme se svojí Hvězdnou energií.

Podmínky a informace k pěti-blokovému kurzu

Přibližně roční základní kurz je poskládán do pěti částí (první část je čtyřdenní a čtyři víkendové). Mezi prvními dvěma kurzy bývá přibližně měsíční pauza a mezi dalšími 2-3 měsíce. Mezidobí mezi jednotlivými bloky kurzu je pro vás také důležité, je součástí kurzu. Je důležité pro upevnění nově vytvořených energií a jejich postupnou integraci do vašeho života. Z každého kurzu vyplynou domácí úkoly, které vám s integrací pomohou.

Semináře je nutné absolvovat v daném pořadí. Jednotlivé bloky na sebe navazují a není možné je přeskakovat. Doporučuji projít celým kurzem najednou. Pokud to ale není možné, máte možnost v některém z dalších ročníků navázat a pokračovat tam, kde jste skončili. Pokud jste absolvent celého pěti-blokového kurzu Klíče k životu, máte kdykoliv možnost, po dohodě s lektorem, přijít znovu na kteroukoliv část kurzu (1.-5. stupně), a to za 10% z aktuální ceny kurzu. Pokud jste absolvovali jen část kurzu (například Klíč I. a II.), máte nárok opakovat tyto části také za 10% z ceny kurzu. Je to výhodné pro ty z vás, kteří potřebují dlouhodobější práci na svých tématech. Každý kurz je jiný, i když ho opakujete. Jsou zde jiní účastníci, jiný čas, mění se energie prostoru, vy se měníte i jí jako lektor se vyvíjím. S každým opakováním odkrýváte jiné vrstvy v sobě a nacházíte nové úhly pohledu. Postupně také lépe zvládáte i samotnou techniku Klíče. Často se budete divit, co jste minule přeslechli nebo zapomněli. Opakování mohu ze své vlastní zkušenosti doporučit!  

Kurzy Klíče nejsou o nějakém ezoterickém vznášení se, i když se v nich s ezoterikou také setkáváme. I když pracujeme jemným a bezpečným způsobem, je to přece jen práce, která přináší výzvy. Skrze ně se totiž posouváme. Tato práce může být někdy psychicky, emočně i fyzicky náročná. Potkáváme se zde svými stíny, kterým se snažíme celý život vyhýbat. Je to transformace – prozření, přijetí a postupná proměna “negativního” na “pozitivní”. Na druhou stranu ale určitě zažijete i mnoho pozitivního a posouváte hranice svých možností a svého vědomí. Rozhodně to stojí za to!

Možné slevy:

Důchodci mají nárok slevu 25%, po předložení potvrzení o výměru. Rodinný příslušník obdrží slevu 50%, pokud absolvuje kurz u stejného lektora jako plně platící člen rodiny (podmínkou je společné bydliště). Opakující platí pouze 10% z ceny kurzu 1.-5. stupně.

Záloha a doplatek:

Rezervace místa na kurz je platná zaplacením nevratné zálohy 2.000,-Kč do 7.3.2022. Zbytek kurzovného se doplácí na semináři (po dohodě je možné zaplatit i celou částku předem převodem na účet). Podklady k platbě pošlu po vyplnění přihlášky.

Místo konání:

Person Center, Radlická 99, Praha 5
(Vyhrazuji si možnost změny místa konání v rámci Prahy)

Přihlášky:

Přihlásit se můžete přes registrační formulář ZDE, mailemkurzy-terapie@janpeterka.cz nebo telefonicky či přes SMS na tel. 603 802 527.

Pro účast je třeba vyplnit přihláškový formulář, který vám zašlu.

Přihlášky do 7.3.2022

Pokud se budete chtít tímto způsobem dál posouvat, jsou tu pro vás navazující, tematicky zaměřené kurzy. V tematických kurzech jdeme více do hloubky z nějakého úhlu pohledu. Ale stejně v těchto kurzech zpracováváte vždy to, co aktuálně ve svém životě prožíváte a řešíte.

Klíč k životu – tematické kurzy
pro absolventy základního kurzu Klíče 1-5*)

Termíny aktuálních kurzů najdete ZDE

Sebejistota, bohatství – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč),2 dny
Jednota, tvořivost – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Přijetí odpuštění – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Komunikace – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Transformace hněvu – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Ano, ale… – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Manipulace nebo svobodná vůle – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Návrat domů – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Dobří andělé se vracejí (životní úkol, smysl života) (DNA1) – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Lidské božství (Esence mojí existence) (DNA2) – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Léčení s DNA (DNA3)– 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Posvátné božství (DNA4)– 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Strom života – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Delfíni a Velryby – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
My a Gaia – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Jsem origimál – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Tady a teď – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Beze mne by to nešlo – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny
Co kdyby … – 2.000,-Kč, (pro opakující 1.000,-Kč), 2 dny 

*) Pro některé kurzy stačí mít absolvovaný Klíč číslo 3

Čakrový seminář I. a II. (učí se dohromady 4-5 dní) – 4.000,-Kč, (pro opakující 2.000,-Kč)
Andělský seminář I. a II. (učí se dohromady 4-5 dní) – 4.000,-Kč, (pro opakující 2.000,-Kč)

Klíč k životu – kurzy pro pokročilé:

Archetypy I. – 3 dny, (nutné mít absolvováno – Čakry a Andělský)
Archetypy II. – 2 dny, (nutné mít absolvováno – Archetpy I.)

Bez obav se na mne obracejte s případnými otázkami. Těším se na každého, kdo se rozhodne pro tento způsob sebepoznávání a osobního rozvoje i na naše společné zážitky a osobní posuny.

Jan Peterka

Provozovatel stránek Jan Peterka, IČO: 41745337. Na stránkách využíváme cookies pro funkčnost stránek a pro analýzu návštěvnosti. Podrobné informace naleznete v informacích o GDPR. View more
Souhlasím