V kurzech “Klíč k životu” procházíte hlubokou vnitřní proměnou-transformací. Postupně uvolňujete a transformujete zablokovanou energii uvězněnou v různých traumatech, skrytých programech a přesvědčeních, která jsou uložena ve vašem podvědomí i ve vašich buňkách. Poznáváte svůj vnitřní svět, odkrýváte svůj potenciál, talenty, schopnosti. Jemně a bezpečně odkrýváte své stíny a vnášíte tak do nich světlo. Učíte se vědomě prožívat a tvořit svůj život. Absolventi kurzu získají k dispozici účinný a bezpečný nástroj, který mohou nadále využívat pro sebe i pro druhé.

Registrace do nového cyklu Klíče 2021 je v běhu
(bude to už osmý cyklus)
Pá-Po 19.3.-22.3.2021 Klíč k životu 1
So-Ne 24.-25.4.2021 Klíč k životu 2
So-Ne 19.-20.6.2021 Klíč k životu 3
So-Ne 11.-12.9.2021 Klíč k životu 4
So-Ne 20.-21.11.2021 Klíč k životu 5

ODKAZ NA REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
pošlu na vyžádání mailem


Kurzy Klíče 2020

So-Ne 26.-27.9.2020 Klíč 3
So-Ne 21.-22.11.2020 Klíč 4
So-Ne 23.-24.1.2021 Klíč 5

Nejbližší tematické kurzy Klíče k životu
So-Ne 24.-25.10.2020 Manipulace nebo svobodná vůle

So-Ne 20.-21.2.2021 Delfíni a Velryby

Podrobnější informace o kurzech a podmínkách:

Klíč 1.  Energie Země – Otevírání brány V první díle pracujeme v energiích současného života, od současnosti až do početí. Nejčastěji se to týká období dětství, porodu a prenatálního období a početí. Naučíte se postupy uvolňování energie, techniku transformace, kineziologický (svalový) test pro získávání informací z podvědomí a další. Podíváte se kde si ještě brzdíte schopnost pracovat se svými energiemi, uzemníte se, abyste byli více tady a teď, propojíte se se svým vnitřním „Já“, se svou mužskou i ženskou energií a také s esencí vaší duše (s hlubokým záměrem, jedinečností, přirozeností…). Budeme se věnovat Univerzálním zákonům, tématem bude také převzetí odpovědnosti za svůj život – přijetí své síly a spojíte se svým vnitřním dítětem.
Pá-Po 19.3. – 22.3.2021 (od 9hod do cca 16hod, poslední den skončíme o něco dříve, kolem 14hod.)
4 dny – 5200,– Kč (cena pro opakující 520,- Kč)
Uvedený konec je orientační, nechte si časovou rezervu.

——

Klíč 2.  Energie Země – Energie našeho určení V druhém díle začneme pracovat v energiích generací našich předků, kde budete odkrývat a transformovat své převzaté vzorce. Tématy také budou: harmonizace mužské a ženské energie, váš životní úkol, přijímání a dávání, sebedůvěra. Naučíte se další techniky čištění energie. Spojíte se s energií vašeho “důležitého” předka, která vám teď může pomoci s vaším duchovním vývojem ve vaší aktuální situaci. Propojíte se s energiíemi starých vyspělých civilizací, jako jsou: Peru, Egypt, Mexiko, Indie, Čína, Indiáni, ale i Atlantida, Lemurie a další… najdete tu, kterou teď potřebujete jako podporu pro svůj vývoj.
so-ne 24.-25.4.2021 (od 9hod do cca 17 hod), 2 dny – 2600,– Kč (pro opakující 260,- Kč)

——

Klíč 3.  Univerzum – Energie Univerza Otevřeme si vědomý přístup k energiím Univerza. Některé tyto energie ještě patří k našemu současnému životu a jiné ho přesahují. Podíváme se na své staré vzorce chování, různé zvyky, návyky, závislosti, které nás připravují o energii, aniž bychom si je uvědomovali. Tématem bude také odpoutání se (odpuštění), a naučíme se využívat léčitelské okénko – nacházet k sobě informace, které mohou pomoci k uzdravení našich fyzických potíží. A další.
so-ne 26.-27.9.2020 (od 9hod do cca 17 hod), 2 dny – 2600,– Kč (pro opakující 260,- Kč)

so-ne 19.-20.6.2021 (od 9hod do cca 17 hod), 2 dny – 2600,– Kč (pro opakující 260,- Kč)

——

Klíč 4.  Univerzum – Další energie a reality Podíváme se na to, kde ještě nežijeme svůj život podle sebe. Čí život žiju? Co jsem si kde převzal(a)? Kde dávám svojí energii k dispozici jiným? Využijeme podporu energií ze svých minulých životů pro svůj současný život. Čeká nás hravá práce s energiemi přírody a živlů, jsou to naše pudy a instinkty. Propojíme se s energiemi, které jsou blízké Zdroji (tak jak to teď dokážeme) – je to energetická podpora, vzpruha, můžete zažít pocity návratu k Jednotě, každý podle svých možností, kam až momentálně může dosáhnout. Tématem bude také bezpodmínečná láska, nahlédneme a transformujeme nějaký stín své duše, setkáme se v meditaci se svým vnitřním duchovním učitelem a další.
21.-22.11.2020 (od 9hod do cca 18 hod tento kurz je časově delší), 2 dny – 2600,– Kč (pro opakující 260,- Kč)

11.-12.9.2021 (od 9hod do cca 18 hod tento kurz je časově delší), 2 dny – 2600,– Kč (pro opakující 260,- Kč)

——

Klíč 5.  Čím přispíváme do energií celku a jak celek ovlivňuje nás? Naše hvězdná energie Naučíme se techniku pro odvádění přilehlých-přivtělených energií či zbloudilých duší. Podíváme se na to, kde stále ještě my sami přispíváme negativním způsobem ke globálním energiím, uvědomíme si a změníme své vzorce a kousek svého dílu ihned pročistíme, kolik teď můžeme. To, co děláme pro sebe, děláme i pro druhé a co děláme pro druhé, děláme i pro sebe. Přispíváme ke společným energiím lidstva i planety Země a to na nás pak zpětně působí. Podíváme se na to, kde si blokujeme cestu ke své krásné budoucnosti a také se propojíme se svojí Hvězdnou energií.
so-ne 23.-24.1.2021 (od 9hod do cca 17 hod)2 dny – 2600,– Kč (pro opakující 260,- Kč)

so-ne 20.-21.11.2021 (od 9hod do cca 17 hod)2 dny – 2600,– Kč (pro opakující 260,- Kč)

Informace k pěti-blokovému kurzu:

Přibližně roční základní kurz je poskládán do pěti částí (první část je čtyřdenní a čtyři víkendové). Mezi prvními dvěma kurzy bývá přibližně měsíční pauza a mezi dalšími 2-3 měsíce. Mezidobí mezi jednotlivými bloky kurzu je pro vás také důležité, je součástí kurzu. Je důležité pro upevnění nově vytvořených energií a jejich postupnou integraci do vašeho života. Z každého kurzu vyplynou domácí úkoly, které vám s integrací pomohou.

Semináře je nutné absolvovat v daném pořadí. Jednotlivé bloky na sebe navazují a není možné je přeskakovat. Doporučuji projít celým kurzem najednou. Pokud to ale není možné, máte možnost v některém z dalších ročníků navázat a pokračovat tam, kde jste skončili. Pokud jste absolvent celého pěti-blokového kurzu Klíče k životu, máte kdykoliv možnost, po dohodě s lektorem, přijít znovu na kteroukoliv část kurzu (1.-5. stupně), a to za 10% z aktuální ceny kurzu. Pokud jste absolvovali jen část kurzu (například Klíč I. a II.), máte nárok opakovat tyto části také za 10% z ceny kurzu. Je to výhodné pro ty z vás, kteří potřebují dlouhodobější práci na svých tématech. Každý kurz je jiný, i když ho opakujete. Jsou zde jiní účastníci, jiný čas, mění se energie prostoru, vy se měníte i jí jako lektor se vyvíjím. S každým opakováním odkrýváte jiné vrstvy v sobě a nacházíte nové úhly pohledu. Postupně také lépe zvládáte i samotnou techniku Klíče. Často se budete divit, co jste minule přeslechli nebo zapomněli. Opakování mohu ze své vlastní zkušenosti doporučit!  

Kurzy Klíče nejsou o nějakém ezoterickém vznášení se, i když se v nich s ezoterikou také setkáváme. I když pracujeme jemným a bezpečným způsobem, je to přece jen práce, která přináší výzvy. Skrze ně se totiž posouváme. Tato práce může být někdy psychicky, emočně i fyzicky náročná. Potkáváme se zde svými stíny, kterým se snažíme celý život vyhýbat. Je to transformace – prozření, přijetí a postupná proměna “negativního” na “pozitivní”. Na druhou stranu ale určitě zažijete i mnoho pozitivního a posouváte hranice svých možností a svého vědomí. Rozhodně to stojí za to!

Možné slevy:

Důchodci mají nárok slevu 25%, po předložení potvrzení o výměru. Rodinný příslušník obdrží slevu 50%, pokud absolvuje kurz u stejného lektora jako plně platící člen rodiny (podmínkou je společné bydliště). Opakující platí pouze 10% z ceny kurzu 1.-5. stupně.

Záloha a doplatek:

Rezervace místa na kurz je platná zaplacením nevratné zálohy 2.000,-Kč. Zbytek kurzovného se doplácí na semináři. Je možné zaplatit i celou částku předem na účet.

Místo konání:

Pracovna Břevnov, Mládeže 7, Praha 6

Přihlášky:

Přihlásit se můžete mailem: kurzy-terapie@janpeterka.cz nebo telefonicky či přes SMS na tel. 603 802 527.

Pro účast je třeba vyplnit přihláškový formulář, který vám zašlu.

Přihlášky do 31.12.2020

Pokud se budete chtít tímto způsobem dál posouvat, jsou tu pro vás navazující, tematicky zaměřené kurzy. V tematických kurzech jdeme více do hloubky z nějakého úhlu pohledu. Ale stejně v těchto kurzech zpracováváte vždy to, co aktuálně ve svém životě prožíváte a řešíte.

Klíč k životu – tématické kurzy (pro absolventy základního kurzu):

Sebejistota, bohatství – 1.800,-Kč, (pro opakující 800,-Kč), 2 dny
Jednota, tvořivost – 1.800,-Kč, (pro opakující 800,-Kč), 2 dny
Přijetí odpuštění – 1.800,-Kč, (pro opakující 800,-Kč), 2 dny
Komunikace – 1.800,-Kč, (pro opakující 800,-Kč), 2 dny
Transformace hněvu – 1.800,-Kč, (pro opakující 800,-Kč), 2 dny
Ano, ale… – 1.800,-Kč, (pro opakující 800,-Kč), 2 dny
Manipulace nebo svobodná vůle – 1.800,-Kč, (pro opakující 800,-Kč), 2 dny
Návrat domů – 1.800,-Kč, (pro opakující 800,-Kč), 2 dny
Dobří andělé se vracejí (životní úkol, smysl života) – 1.800,-Kč, (pro opakující 800,-Kč), 2 dny
Lidské božství (Esence mojí existence) – 1.800,-Kč, (pro opakující 800,-Kč), 2 dny
Léčení s DNA – 1.800,-Kč, (pro opakující 800,-Kč), 2 dny
Posvátné božství – 1.800,-Kč, (pro opakující 800,-Kč), 2 dny
Strom života – 1.800,-Kč, (pro opakující 800,-Kč), 2 dny
Delfíni a Velryby – 1.800,-Kč, (pro opakující 800,-Kč), 2 dny
My a Gaia – 1.800,-Kč, (pro opakující 800,-Kč), 2 dny
Jsem origimál – 1.800,-Kč, (pro opakující 800,-Kč), 2 dny 

Čakrový seminář I. a II. (učí se dohromady 4-5 dní) – 3.600,-Kč, (pro opakující 1.800,-Kč)
Andělský seminář I. a II. (učí se dohromady 4-5 dní) – 3.600,-Kč, (pro opakující 1.800,-Kč)

Klíč k životu – kurzy pro pokročilé:

Archetypy I. – 3 dny, (nutné mít absolvováno – Čakry a Andělský)
Archetypy II. – 2 dny, (nutné mít absolvováno – Archetpy I.)

Bez obav se na mne obracejte s případnými otázkami. Těším se na každého, kdo se rozhodne pro tento způsob sebepoznávání a osobního rozvoje. Těším se na naše společné zážitky a osobní posuny!

Jan Peterka