úterý 9.11.2021 18-21 hod. Večerní Rodinné konstelace, Praha5, Radlická 99

Vlastní rozestavění, na své téma, si můžete rezervovat předem.
Jsou možné 2 rezervace vlastního rozestavění . 

Můžete se také obohatiti skrze role zástupců či jako divák.
Využijte rezervační systém, odkaz naleznete výše.

Čas je konce semináře je pouze orientační, můžeme skončit i dříve.

Účast s vlastním rozestavěním: 1.300,-Kč

Účast bez vlastního rozestavění: 300,-Kč 

Platba:

Předem na účet 1032325744/6100 Do poznámky uveďte jméno a datum kurzu. 
Platbu proveďte nejpozději den před kurzem.
Rezervace je platná až po zaplacení kurzovného.

sobota 4.12.2021, 10-18 hod. Celodenní Rodinné konstelace, Praha5, Radlická 99

Vlastní rozestavění, na své téma, si můžete rezervovat předem. Maximálně 6 rezervací. 
Můžete se také obohatiti skrze role zástupců či jako divák.
Využijte rezervační systém, odkaz naleznete výše.

Čas je konce semináře je pouze orientační, můžeme skončit i dříve.

Účast s vlastním rozestavěním: 1.300,-Kč
Účast bez vlastního rozestavění: 500,-Kč 

Možnosti platby:

 • Předem na účet 1032325744/6100 
  Do poznámky uveďte jméno a datum kurzu
  Platbu proveďte nejpozději den před kurzem.


(termín se připravuje), 10-15 Reiki 1. stupeň, Person Center, Radlická 99, Praha 5

IIniciace do prvního stupně Reiki + teorie a praxe. Reiki je přírodní léčivý systém. Iniciací do tohoto systému získáváte doživotní přístup k léčivým energiím. S Reiki můžete pomáhat sobě i druhým.

V první stupni se napojíte na léčivou energii Reiki, otevřete se práci s energiemi a postupně se naučíte lépe vnímat sami sebe i jemně-hmotné energie. Zlepší se i vaše intuice a důvěra v ní. Po zasvěcení do prvního stupně je možné s Reiki pracovat pouze kontaktním způsobem, dotykem přes čakry v dlaních. Můžete přes ruce léčit sebe i druhé. S Reiki můžete léčit také zvířata, rostliny, energeticky si nabíjet pitnou vodu, potraviny, čistit a nabíjet kameny, dělat očistu prostoru a další. Možností je mnoho.

Obsahem kurzu bude:

 • Iniciace do Reki 1
 • Informace o Reiki a etika práce
 • Základy práce s Reiki
 • Techniky Reiki
 • Aktivace rukou
 • Ukázka celkové terapie Reiki pro sebe i pro druhé
 • Energetická diagnostika
 • a další…


Kurzovné: 2.000,-Kč

(termín se připravuje), 10-15 Reiki 2. stupeň, Person Center, Radlická 99, Praha 5

IIniciace do druhého  stupně Reiki + teorie a praxe. Reiki je přírodní léčivý systém. Iniciací do tohoto systému získáváte doživotní přístup k léčivým energiím. S Reiki můžete pomáhat sobě i druhým.

Po iniciaci do druhého stupně se vaše možnosti zmnohonásobí. Pocítíte silnější tok energie a otevřou se vám další možnosti využití Reiki energie. Obdržíte symboly, s jejichž pomocí můžete cíleně pracovat na fyzickém, mentálním nebo emocionálním těle. S pomocí symbolů můžete energeticky působit na dálku, do minulosti i do budoucích situací. Práce s Reiki se výrazně zrychlí a je komfortnější i účinnější. S druhým stupněm se více propojíte se svým vnitřním dítětem. Díky použitým symbolům může po iniciaci do druhého stupně docházet k jemnému, postupnému rozpouštění karmických zátěží.

Kurzovné: 2.500,-Kč

(termín se připravuje), 10-14 Reiki 3. stupeň, Person Center, Radlická 99, Praha 5

IIniciací do třetího stupně Reiki budete mít k dispozici kompletní systém Reiki.

Kurzovné: 3.000,-Kč

Kurzy Klíč k životu

so-ne 18.-19.12.2021, 9-18 Kurz „KLÍČ K ŽIVOTU 4“, Radlická 99, Praha 5

So-Ne 18.-19.12.2021 (aktuální cyklus)
So-Ne 3.-4.12.2022 (další cyklus)
Od 9 hodin do cca 18 hodin, tento kurz je časově delší
2 dny – 2600,– Kč (pro opakující 260,- Kč)
Uvedený konec je orientační, nechte si časovou rezervu

Podíváme se na to, kde ještě nežijeme svůj život podle sebe, ale podle převzatých vzorců. Čí život žiju? Co jsem si kde převzal(a)? Kde dávám svojí energii k dispozici jiným? Využijeme podporu energií, zkušeností ze svých minulých životů pro současný život, současnou situaci. Čeká nás hravá práce s energiemi přírody a živlů, s našimi pudy a instinkty. Propojíte se s energiemi, které jsou blízké Zdroji (tak jak to teď dokážete) – je to energetická podpora, vzpruha, můžete při tom zažít pocity návratu k Jednotě, k Bohu každý podle svých možností, kam až momentálně může dosáhnout. Tématem bude také bezpodmínečná láska a budeme pracovat se stíny své duše. V meditaci se setkáme se se svým duchovním učitelem.

so-ne 12.-13.2.2022, 9-18 Kurz „KLÍČ K ŽIVOTU 5“, Radlická 99, Praha 5

So-Ne 12.-13.2.2022
So-Ne 18.-19.2.2023
Od 9 hodin do cca 17 hodin
2 dny – 2600,– Kč (pro opakující 260,- Kč)
Uvedený konec je orientační, nechte si časovou rezervu

Naučíme se techniku pro odvádění přilehlých-přivtělených energií, duší. Podíváme se na to, kde stále ještě my sami přispíváme negativním způsobem ke globálním energiím, uvědomíme si a změníme své vzorce a kousek svého dílu ihned pročistíme, kolik teď můžeme. To, co děláme pro sebe, děláme i pro druhé (pro celek) a co děláme pro druhé, děláme i pro sebe. Přispíváme ke společným energiím lidstva i planety Země a ty na nás pak zpětně působí. Podíváme se na to, kde si blokujeme cestu ke své krásné budoucnosti a propojíme se svojí Hvězdnou energií.

pá-po 11.-14.3.2022, 9-17 Kurz „KLÍČ K ŽIVOTU 1“, Person Center, Radlická 99, Praha 5

Pá-Po 11.3. – 14.3.2022
Od 9 hodin do cca 16 hodin, poslední den skončíme o něco dříve, kolem 14hodiny
4 dny – 5200,– Kč (cena pro opakující 520,- Kč)
Uvedený konec je orientační, nechte si časovou rezervu

V první díle pracujeme v energiích současného života, od současnosti až do početí. Nejčastěji se to týká období dětství, porodu a prenatálního období a početí. Naučíte se postupy uvolňování energie, techniku transformace, kineziologický (svalový) test pro získávání informací z podvědomí a další. Podíváte se kde si ještě brzdíte schopnost pracovat se svými energiemi, uzemníte se, abyste byli více tady a teď, propojíte se se svým vnitřním „Já“, se svou mužskou i ženskou energií a také s esencí vaší duše (kdo jsem, proč jsem tady, moje jedinečnost, přirozenost…). Budeme se věnovat Univerzálním zákonům, tématem je i převzetí odpovědnosti za svůj život – přijetí své síly, tvořivost a propojení se svým vnitřním dítětem.

so-ne 26.-27.3..2022, 9-17 Tematický kurz KKŽ „SEBEJISTOTA-BOHATSTVÍ“, Radlická 99, Praha 5

Tematický transformační kurz pro absolventy základního kurzu Klíče k životu, minimálně Klíč 1-3 
Cena: 1.800,-Kč (pro opakující 800,-Kč)

so-ne 14.-15.5.2022, 9-17 Kurz „KLÍČ K ŽIVOTU 2“, Radlická 99, Praha 5

So-Ne 14.-15.5.2022
Od 9 hodin do cca 17 hodin
2 dny – 2600,– Kč (pro opakující 260,- Kč)
Uvedený konec je orientační, nechte si časovou rezervu

V druhém díle začneme pracovat v energiích generacích předků, kde budete odkrývat převzaté vzorce. Budeme se věnovat harmonizaci mužské a ženské energie, našemu životnímu úkolu, rovnováze v přijímání a dávání, sebedůvěře. Naučíte se další techniky čištění energie. Spojíte se s energií svého “důležitého” předka, která vám může pomoci s vaším duchovním vývojem. Využijeme podporu energií starých vyspělých civilizací, jako jsou: Peru, Egypt, Mexiko, Indie, Čína, Indiáni, ale i Atlantida, Lemurie a další… najdete si pro sebe tu, kterou právě teď potřebujete jako podporu pro svůj vývoj.

so-út 18.-21.6..2022, 9-17 Tematický kurz KKŽ „ČAKROVÝ SEMINÁŘ“, Radlická 99, Praha 5

Tematický transformační kurz pro absolventy základního kurzu Klíče k životu, minimálně Klíč 1-3 
Cena: 1.800,-Kč (pro opakující 800,-Kč)

so-ne 8.-9.10.2022, 9-17 Kurz „KLÍČ K ŽIVOTU 3“, Radlická 99, Praha 5

So-Ne 4.-5.9.2021 (aktuální cyklus)
So-Ne 8.-9.10.2022 (další cyklus)
Od 9 hodin do cca 17 hodin
2 dny – 2600,– Kč (pro opakující 260,- Kč)
Uvedený konec je orientační, nechte si časovou rezervu

Otevřete si vědomý přístup k energiím Univerza. Podíváte se na sebe, svůj život, svá témata z nadhledu, z úrovně duše. Některé tyto energie ještě patří k našemu současnému životu a jiné ho přesahují. Podíváme se na své staré vzorce chování, různé zvyky, návyky, závislosti, které nás připravují o energii, aniž bychom si je uvědomovali. Tématem bude také odpoutání se (odpuštění), a naučíte se využívat léčitelské okénko, propojení s inteligencí svého těla – najdete v sobě informace, které mohou pomoci k uzdravení různých fyzických potíží.

so-ne 12.-13.11..2022, 9-17 Tematický kurz KKŽ „KOMUNIKACE“, Radlická 99, Praha 5

Tematický transformační kurz pro absolventy základního kurzu Klíče k životu, minimálně Klíč 1-3 
Cena: 1.800,-Kč (pro opakující 800,-Kč)

(termín se připravuje), 18-21 Ukázkový večer metody KLÍČ K ŽIVOTU, Radlická 99, Praha 5

Přednáška s praktickou ukázkou metody KLÍČ K ŽIVOTU. Zároveň představím pětiblokový výcvikový a transformační kurz Klíče k životu, další běh začíná 11.3.2022. Bude prostor i pro sdílení a případné otázky.

Využijte rezervační systém, odkaz naleznete výše.

Vstupné: 200,-Kč

Možnosti platby:

 • Předem na účet 1032325744/6100 
  Do poznámky uveďte své jméno a datum kurzu.
  Platbu proveďte nejpozději den před kurzem.
 • V hotovosti na místě