Současnou pandemii, i ty předešlé, si lidstvo stvořilo samo. Nemám tím na mysli žádné konspirační teorie ani úniky virů z laboratoří. V tomto tvrzení se opírám o moderní vědecké poznatky.

Existují seriózní vědní obory jako epigenetika, kvantová fyzika, psychosomatika a další, které ve svých výzkumech potvrdili, vliv lidského vědomí na fyzickou realitu, na lidské tělo, geny, buňky, na lidské zdraví. Výzkumy prokázaly neexistenci pevné hmoty, už víme, že vše je jen energie. Veškeré tyto výzkumy se shodují s tím, co v minulosti prohlašovali různí mystici, oni jen pro to v minulosti to neměli žádné vědecké důkazy, jen osobní zkušenost, prožitek. Ten je nepřenosný, a tak je většina lidí nebrala vážně. V současné době ale už vědecké důkazy existují. Jeden by čekal, že se lidstvo díky těmto výzkumům začne stavět k životu jiným způsobem a že převezme více odpovědnosti za to, co tvoří. Bohužel k tomu zatím nedozrálo.

O tom, že přijde nějaká celosvětová pandemie se mluvilo už dávno před Covidem. Až mě v té době překvapovalo, kolik pozornosti a energie lidé vkládaljí tímto směrem. Pokud přijmeme, že v sobě máme dar tvoření a máme sílu ovládat realitu, může pak taková epidemie nevzniknout? Dost pravděpodobně to celé pramení z kolektivního, ale i individuálního nevědomí, ve kterém má lidstvo uložené nezpracované strachy z minulých velkých epidemií a strach ze smrti. Tyto strachy se nám čas od času vynořují, připomínají se v různých situacích a my je pak promítáme do svého myšlení, cítění i konání. Což přináší vždy novou příležitost postavit se k tomu jinak. Zvládnout to jinak. Na kolik se nám to v současnosti daří je otázka. Mám pocit, že u většiny moc ne.

Vládnoucí elita, větší část odborníků a medií šíří energie strachu. Mají pocit, že tím motivují lidi k ochraně, kterou pro ně vybrali. Pokud si to ale spojíme s výše uvedenými výzkumy, tak co můžeme vytvořit energií strachu? Bohužel se to nedá nijak změřit, ani dokázat, ale můžeme se nad tím alespoň zamyslet. Kolik těžkých případů, hospitalizací a úmrtí má na svědomí strach a panika? Co se děje s naším dechem, když jsme v panice a ve strachu? U kolika lidí podkopal strach z této nemoci víru v sebe, ve své tělo a schopnost uzdravení se? Pokud funguje placebo jako lék, tak podobně působí strach, jako zabiják! Zvláště u starých lidí, kteří jsou v energii Vody, což je čínský prvek pro energii stáří, ke kterému strach patří, dále pak u lidí psychicky labilních a jinak oslabených. Motivovat kohokoliv strachem není dobré. Často to dělají i rodiče dětem. „Když se nebudeš dobře učit, budeš dělat metaře.“ Jaký vztah k učení a k životu tímto vytváříme?

O veškerých opatřeních kolem pandemie rozhodují politici, kteří by se měli opírat o zkušenosti odborníků. Jistě jste si všimli, že ani lékaři, epidemiologové a další odborníci se mezi sebou nedokážou shodnout na tom, jaké řešení je vhodné. A je to naprosto v pořádku. Protože neexistuje jedno řešení pro všechny. Každý člověk je jiný. A i když mohou mít některé skupiny lidí podobný model řešení nějaké situace, nikdy se do něj nemohou napasovat všichni. Bohužel to politici a někteří odborníci stále nechápou. Pak tu vzniká situace, kdy se společnost rozděluje a podněcuje se tak vzájemná nenávist, která někdy jde až do agrese, u jedinců, kteří se cítí být zahnáni do kouta.

Zúžený pohled směrem k jednomu řešení nemůže nikdy přinést nic dobrého. Nebere totiž v úvahu pestrost světa a část populace k takovému řešení bude mít vždy odpor. Zvláště, pokud jsou motivováni strachem, vyhrožováním, manipulací k pocitům viny a podobně. Myslím, že by nebylo od věci, přenechat lidem více odpovědnosti i prostoru pro dělání chyb. I za cenu většího rizika. Pomohlo by to vybudovat zdravější společnost. Měli bychom to učit už malé děti. Neochraňovat je až příliš.
A když motivace, tak k sebepoznání, nalezení a probuzení vnitřních zdrojů a vnitřní síly. Posílení přirozené imunity a také víry v sebe, ve své tělo. Zároveň nalezení víry v něco, většího než jsme my (tím nemyslím vládu), ale v tvořivou sílu, která umožnila život na této planetě a ve vesmíru, v něco, co má svojí vlastní inteligenci a my to nemůžeme řídit ani tím jakkoli manipulovat: Víry v něco, čemu se můžeme jen s důvěrou odevzdat, protože cítíme a věříme, že nás to vede naším životem i smrtí s láskou. Můžeme tomu říkat Zdroj, Život, Univerzum, Tao, Velký Duch nebo Bůh, to je jedno. Média mohou šířit insipraci skrze příběhy lidí, kteří to zvládli, místo těch, které to zabilo. Můžou šířit možnosti, jak podporovat přirozenou imunitu, a co pomáhá s uzdravením a prevencí, jako vitamíny bylinky, léky, léčivé možnosti, i zmiňované vakcíny pro ty kteří je chtějí. Možností je mnoho. Motivujme se ale skrze osobní rozvoj a růst a ne skrze vyhrožování a strach.

Já sám jsem nedávno prodělal Covid a zvládnul jsem to bez těžších příznaků. Jsem rád, že jsem tím prošel, protože jsem pocítil, co je ten virus zač. Nenechal jsem se očkovat, protože jsem cítil, že mám víru ve svou imunitu a schopnost uzdravit se a necítil jsem strach z této nemoci. Byl jsem zároveň vnitřně smířený i s tím, že bych mohl mít i těžký průběh nebo i zemřít. Díky této své víře jsem cítil, že se očkovat nechci. Je to ale pocit. Těžko to vysvětlíte někomu jinému, proč se nenechám očkovat. Proto nerad vedu diskuze na téma očkování. Pokud bych se Covidu bál, nechal bych se raději očkovat.
Ale i neočkovaní šíří strach. Šíří strach z vakcíny, různé konspiračních teorie a také strach z nesvobody. Na jednu stranu mám pocit, že očkování nepotřebuji a na druhou stranu, pokud by bylo povinné, tak bych k tomu přistoupil tak, že mi to neuškodí. Nechtěl bych se nechat očkovat se strachem či odporem. Asi by mi to moc neprospělo.
Rozhodně nechi tuto nemoc zlehčovat, podle mne je zákeřnější než běžná chřipka. Prodělal jsem chřipku s horšími symptomy, ale nepřišla mi tak nevyzpytatelná jako Covid. Neustále to zkouší, je vytrvalý a hledá vaše slabé místo. Nejsem odpůrcem vakcín, jsou lidé, kteří je potřebují. Jen mi vadí politika kolem nich.

Měli bychom přestat tvořit pandemii strachu, protože tím vyřešíme i tu virovou.

Jednu pandemii bych rád stvořil Přeji nám všem abychom stvořili pandemii lásky. Jednoho dne se to určitě povede!

S láskou

Jan

Štítek:

Archivy
Rubriky
Provozovatel stránek Jan Peterka, IČO: 41745337. Na stránkách využíváme cookies pro funkčnost stránek a pro analýzu návštěvnosti. Podrobné informace naleznete v informacích o GDPR. View more
Souhlasím