Proč je přínosné opakovat Klíč k životu?

Řeč je o pětiblokovém kurzu Klíče k životu. Autorka Klíče Jana Nováková nastavila systém Klíče tak, aby účastníkům zpřístupnila i dlouhodobou práci na sobě s pomocí této metody. Mluvím zde hlavně o cenové politice, kdy opakující platí pouze 10% z ceny kurzu. Hodnota, kterou si z opakování odnáší je ale mnohem vyšší. Důvodů pro dlouhodobou práci je více a určitě zde nevyjmenuju všechny. Sám jsem kurzem prošel několikrát a také i všemi přídavnými kurzy, někerými i opakovaně. Takže zde uvádím svojí zkušenost.

V základních kurzech Klíče k životu si nejen uvolňujete zablokovanou energii a procházíte osobní transformací, ale zároveň se učíte s touto metodou pracovat, na sobě a učíte se provázet i druhé. Získáváte tak širší úhel pohledu na dané téma. Také si osvojujete nové životní návyky směrem k vědomému tvoření svého života a k odpovědnosti za to, co tvoříte. Ano, není to vždy příjemné, není to vždy snadné, ale podle mého k nezaplacení přínosné.
Na začátku kurzu (někdo i po celý kurz), ale máte mnoho obav, nejistot a starostí, jak s technikou samotnou, tak i sami se sebou. Něco tedy pochytíte, ale spoustu vám toho unikne. I když už jsem Klíčem procházel poněkolikáté, vždy jsem objevil něco, co mi před tím uniklo. Z tohoto pohledu jsou podle mne nejtěžší první dva Klíče a přechod do trojky. Pokud to někdo vzdává, tak často před trojkou. Přitom jsou v prvních dvou klíčích úžasná a důležitá témata (mužská, ženská, esenciální energie, uzemění, zodpovědnost, předci, zemské energie a další). Jsou to důležité základy, o které se potřebujeme opřít, abychom se mohli dostat k vyšším energiím (Klíč 3). Bez těchto základů vás to do Klíče 3 ani nepustí (buď to sami vzdáte, nebo se vyskytnou vnější překážky). Nováčkům jejich obavy často nedovolí jít v těchto tématech do hloubky. I z tohoto důvodu je vhodné Klíč opakovat. Čím jste zkušenější, tím méně řešíte techniku a spontánněji se můžete ponořit do poznávání a transformace energií. Také si to můžete víc a vědoměji prožít a užít.
Dalším důvodem k opakování jsou i nové návyky, které potřebujete získat a upevnit, abyste mohli úspěšně objevovat svůj vnitřní svět a porozuměli tomu, jak se odráží do vnějšího světa (takzvané zrcadlo).

S každým opakováním Klíče jdete více do hloubky, sloupáváte slupky cibule, jste uvolněnější a svobodnější, spontánnější ve své práci i ve svém životě. Postupně se stáváte Mistry sebe sama i Mistry práce s energiemi. Ale platí zde to samé co pro každé Mistrovství. Cvičení dělá mistra!
Při této práci jsou klíčové energie. Pracujeme sice i se slovy, ale klíčová je práce s energiemi. Vše je totiž jenom energie, nic jiného není. Člověk ale musí být trpělivý a vytrvalý. Každý je jedinečný a potřebuje jiný čas i intenzitu práce. Na druhou stranu je potřeba dávat si pozor na lenost a převlečené strachy, které nás někdy od této práce odrazují. Jenže stejně jen odkládáme nevyhnutelné. Pokud se pro tuto práci rozhodnete, stává se celoživotní záležitostí. Jako se myjete, čistíte si zuby, tak stejně pravidelně je třeba věnovat se svému nitru. Díky tomu se postupně probouzíte ze spánku nevědomí do vědomějšího života. Ale velice snadno lze znovu upadnout do různých snů a iluzí. Je potřeba být neustále pozorný. A tato práce s tím pomáhá.

Velmi přínosné pro mne byly a jsou tematicky zaměřené přídavné kurzy. Tam už se neučíme nic nového v technice a tak si je můžeme víc užít. Navíc jsou to témata zajímavá a obohacující. I když pod nimi stejně zase nacházíme svůj osobní příběh.

Důležitý je i pokorný přístup k sobě, ke svému životu i této práci. “Vím, že nic nevím”. Uvědomuji si, že stále je co se učit a objevovat, že jsem v mnoha věcech stále ještě nevědomý. Uvědomuji si, že cokoli může být i jinak, než si teď dokážu představit. Je krásné, že je stále co objevovat. Nikdy není a nebude hotovo. Život je nekonečná proměna. Ale zároveň je vše jak má být. Je to hra. Žiovt je hra!

Tak si hrajte! Kdo si hraje někdy i zlobí 🙂

Jan

Štítek:

Archivy
Rubriky