Sdílím pár inspirativních vět:

  • Až budeš chtít lidi a věci kolem sebe změnit, uvědom si obtížnost vlastní změny.
  • Až budeš chtít vynést soud a někoho kritizovat, uvědom si, že soudíš sám sebe.
  • Až budeš nešt’astný, že tě nechápou, pochop ty je.
  • Až budeš mít pocit, že nevíš, co se kolem tebe děje, snad se pochopit, co se máš naučit.
  • Až budeš rozzlobený, rozladěný něčím chováním, uvědom si, že ti nastavil zrcadlo a dal možnost lépe pochopit sám sebe.
  • Až půjdeš za svým cílem, vzpomeň si, že cesta je důležitější než cíl.
  • Až se budeš cítit sám a opuštěný, vzpomeň si, že jsme všichni spolu spojeni myšlenkou lásky, tolerance a osobního růstu.
  • Až najdeš vnitřní pokoj a mír, jsi na cestě, která je cestou tolerance, vnitřní síly a hluboké lásky.

Rubrika:

Štítek:

Archivy
Rubriky