Imunita a schopnost uzdravit se jsou protichůdné energie a je potřeba udržovat tyto energie v rovnováze, […]
Archivy
Rubriky