Tak už jsem se také dočkal. Můj syn měl kontakt s pozitivním kamarádem ve Skautu, takže […]
Moje tři hlavní pilíře osobního rústu, které se mi osvědčily jsou Klíč k životu, Konstelace a […]
Imunita a schopnost uzdravit se jsou protichůdné energie a je potřeba udržovat tyto energie v rovnováze, […]
Čtými příznaky u lidí, kteří se setkali s COVID-19 je ztráta čichu a chuti. Tyto naše smysly jsou spojeny s našimi prvními dvěma čakrami
Archivy
Rubriky