Když chytrý člověk narazí na překážku, snaží se najít řešení, jak jí překonat nebo odstranit. Moudrý […]
Nedávno řekla mé partnerce její kamarádka, že se cítí přede mnou nesvá a bojí se, aby […]
Imunita a schopnost uzdravit se jsou protichůdné energie a je potřeba udržovat tyto energie v rovnováze, […]
Neexistují špatná rozhodnutí. Všechna rozhodnutí nás vedou k poznání. Některá rozhodnutí nás vedou k příjemným poznáním […]
Vše, co vlastníme ve světě hmoty je energie! Je to naše energie a jsme s ní […]
Čtými příznaky u lidí, kteří se setkali s COVID-19 je ztráta čichu a chuti. Tyto naše smysly jsou spojeny s našimi prvními dvěma čakrami
Nerozmazluj mě. Vím docela dobře, že bych neměl mít všectmo, o co si řeknu. Jenom vás zkouším. Neváhejte být na mě laskavi, ale stanovte mi hranice...
Sdílím pár inspirativních vět:

Až budeš chtít lidi a věci kolem sebe změnit, uvědom si.....
Archivy
Rubriky