Nerozmazluj mě. Vím docela dobře, že bych neměl mít všectmo, o co si řeknu. Jenom vás zkouším. Neváhejte být na mě laskavi, ale stanovte mi hranice...
Sdílím pár inspirativních vět:

Až budeš chtít lidi a věci kolem sebe změnit, uvědom si.....
Archivy
Rubriky