Moje tři hlavní pilíře osobního rústu, které se mi osvědčily jsou Klíč k životu, Konstelace a […]
Kdykoliv se vyskytne v našem životě nějaký problém (jakýkoliv: psychický, fyzický, vztahový, pracovní či jiný), náš […]
Posledních pár let si dělám dopředu náhled energií na další rok. Není to o tom, že […]
Hvězdy ukazují potenciál a je na nás, jak s ním naložíme. Přibližně deset let se zabývám […]
Když chytrý člověk narazí na překážku, snaží se najít řešení, jak jí překonat nebo odstranit. Moudrý […]
Často se setkávám s názorem, že naše hlava, mysl, ego, rozum vytváří naše problémy. Podle mne to […]
Proč je přínosné opakovat Klíč k životu? Řeč je o pětiblokovém kurzu Klíče k životu. Autorka […]
Imunita a schopnost uzdravit se jsou protichůdné energie a je potřeba udržovat tyto energie v rovnováze, […]
Neexistují špatná rozhodnutí. Všechna rozhodnutí nás vedou k poznání. Některá rozhodnutí nás vedou k příjemným poznáním […]
Vše, co vlastníme ve světě hmoty je energie! Je to naše energie a jsme s ní […]
Archivy
Rubriky