ÚVOD - KLÍČ K ŽIVOTU - KONSTELACE - REIKI - ASTROTYP - KURZY - OHLASY - O MNĚ - CENÍK - KONTAKT

  PORADNA KLÍČ K ŽIVOTU 
Sebepoznávání - Hledání cesty - Osobní pohoda - Zdraví - Rodina - Vztahy - Práce - Peníze - Podnikání

 

 

KURZY REIKI I., II.a III. STUPNĚ

Reiki je systém pro osobní rozvoj, sebepoznávání a harmonizaci fyzických i psychických potíží. Každému pomůže tam, kde to nejvíce potřebuje. Já jsem se například s podporou Reiki lépe propojil se svým hravým, kreativním, zářícím vnitřním dítětem, napojil se na svojí intuici a vnitřní vedení, zlepšil vnímání jemně hmotných energií a mnoho dalšího. Energií Reiki můžeme působit sami na sebe, nebo jí využít i pro druhé. pro zvířata, rostliny, prostor, nabíjet a čistit léčivé kameny, nabíjet vodu nebo potraviny. Reiki přináší užitek jak příjemci, tak i předávajícímu. Práce s Reiki je zároveň druhem meditace. S pomocí Reiki se navracíme k přirozené harmonii, bezpodmínečné lásce, přijetí a k jednotě s celým Univerzem.Nejbližší kurzy Reiki
 

Reiki I. stupeň / Reiki II. stupeň / Reiki III. stupeň - léčitel / Reiki III. stupeň - Mistr učitel / O Reiki
/ Moji učitelé /

 

Reiki I.

V první stupni se napojíte na tuto léčivou energii, otevřete se práci s energiemi a postupně se naučíte lépe vnímat jemně-hmotné energie. Zlepší se i vaše intuice a důvěra v ní. Po zasvěcení do prvního stupně je možné s Reiki pracovat pouze kontaktním způsobem, dotykem přes čakry v dlaních. Je tak možné působit na sebe, i na druhé.
S Reiki můžete působit i na zvířata, rostliny, energeticky nabíjet vodu, potraviny, čistit a nabíjet kameny, dělat očistu prostoru apod. Možností je mnoho.

Obsah kurzu:

·         Přípravná cvičení a meditace

·         Iniciace do Reiki

·         Informace o Reiki, etika práce

·         Základy práce s Reiki

·         Techniky Reiki

·         Aktivace rukou

·         Ukázka celkové terapie Reiki pro sebe i pro druhé

·         Energetický screening

·         a další

(Zpět na úvod)


Reiki II.

Po iniciaci do druhého stupně pocítíte silnější tok energie a otevřou se vám další možnosti využití Reiki energie. Obdržíte symboly, s jejichž pomocí můžete cíleně pracovat na fyzickém, mentálním nebo emocionálním těle.
S pomocí symbolů můžete energeticky působit na dálku, do minulosti i do budoucích situací. Práce s Reiki se výrazně zrychlí a je komfortnější i účinnější. S druhým stupněm se více propojíte se svým vnitřním dítětem.

Doprovodným efektem zasvěcení do druhého stupně je proces jemného a bezpečného rozpouštění karmických zátěží.

Obsah kurzu:

·         Přípravná cvičení a meditace

·         Iniciace do II. stupně Reiki

·         Seznámení se a práce se symboly

·         Působení na dálku, do minulosti a budoucnosti

·         Další techniky Reiki

·         a jiné

(Zpět na úvod)


Reiki III. - Léčitel

Se třetím stupněm obdržíte další dva symboly a budete tak moci působit na úrovni duchovního těla. Třetí stupeň nás vede k prožitku jednoty se vším, co existuje, jednoty s "Bohem".
Po iniciaci budete mít k dispozici ucelený systém pro sebepoznání, osobní rozvoj a léčení sebe nebo druhých. Dál už je to na vás, jak s tímto nástrojem naložíte. Přináší to i jistou odpovědnost, odpovědnost za sebe sama a svůj život.

Na tomto semináři nejsou předávány iniciační symboly a rituály. Získáte sice všechny nástroje pro práci s Reiki, které jsou v současnosti tady na zemi k dispozici, ale zatím nemůžete zasvěcovat do Reiki druhé.

Obsah kurzu:

·         Přípravná cvičení a meditace

·         Iniciace do III. stupně Reiki

·         Další techniky Reiki

·         a jiné

(Zpět na úvod)


Reiki III. - Mistr učitel

Zde vám postupně předám všechny zasvěcovací postupy a symboly. Je to velká odpovědnost pro mne i pro vás. Proto tento stupeň předám pouze někomu, koho lépe poznám a uznám, že je na to připravený.

-----
Zasvěcením do kteréhokoliv stupně Reiki je možné projít i opakovaně (tzv. reiniciace). S každým zasvěcením se víc otevíráte, čistíte se a posunují se vaše možnosti a schopnosti předávat energii. Rozvoji vašich schopností také pomáhá pravidelná práce s Reiki.

Já jsem prošel zasvěcením do všech stupňů celkem 3x u třech Mistrů. Každé zasvěcení bylo jedinečné a z každého jsem si něco odnesl.

Re-iniciace (znovu-zasvěcení) do Reiki, u mne zasvěcení platí 30% z aktuální ceny kurzu, od jiných Mistrů zaplatí 50% z ceny. Každé zasvěcení vás posune vždy o kousek dál, pročistíte se, jste lépe napojeni, energie Reiki více proudí. Zvláště je to vhodné, pokud jste s Reiki delší dobu nepracovali. Zároveň svou přítomností energeticky podpoříte nováčky.

Moji učitelé:

Kateřina Pokorná - I.,II.,III.
Vanda Prchalová - I.,II.,III. + Mistrovské zasvěcení
Boris Tichanovský - I.,II.,III. + Mistrovské zasvěcení

(Zpět na úvod)
 

O REIKI

Reiki je životní energie, uzdravující síla. I vědci v posledních letech potvrdili, že vše kolem nás je energie. Zatím nikdo nenalezl žádný pevný a neměnný bod ve vesmíru. Celý náš vesmír je prosycen energií a my jí můžeme nazývat různě - boží láskou, nejvyšším rozumem, energií informací, bioenergií, čchi, pránou a podobně. Názvů je mnoho, ale podstata je jen jedna. Tato energie vibruje na různých frekvencích a tím vzniká dokonalá „iluze“ hmotného světa.

Tato energie „proudí“ i v každém člověku. Člověk si s Vesmírem vyměňuje energii hlavně čakrami. Ve vesmíru i v našich tělech (fyzických i energetických) panuje určitý řád. Uvnitř lidského těla proudí energie různými drahami. Hlavní energetický kanál je v páteři a je anatomicky totožný s míchou. Tento kanál se nazývá kanálem Reiki.

Každý člověk má energetické dráhy a čakry otevřené, ale u každého jsou otevřeny do jiné míry. Kdyby všechny čakry a energetické dráhy byly ideálně otevřené a průchodné, člověk by byl zdravý a dosahoval by dlouhověkosti. Měl by také ohromné možnosti i nadlidskou sílu, paměť a odolnost.

Své čakry je možno otevřít prostřednictvím různých systémů, jógou, meditacemi a podobně. Je to ale postupný a dlouhodobý proces. Tento proces je možné poněkud urychlit pomocí zasvěcení, iniciací do Reiki.
Při iniciaci do Reiki Mistr učitel pročišťuje čakry a energetické dráhy a podle svých možností umožňuje (nabízí) žákovi kvalitativní skok v jeho vývoji. Během pár minut, nebo dní, může žákovi zprostředkovat pokrok, na kterém by jinak musel pracovat několik let.

Zasvěcení zároveň pomáhá probouzet skryté léčivé schopnosti. Ale současně také záleží na každém člověku, nakolik se dokáže naladit, nakolik dokáže udržet své čakry a energetické dráhy otevřené. Je potřeba nadále na sobě pracovat, meditovat, používat techniky Reiki a posouvat dál své hranice.

Reiki není jenom způsob léčení, ale také cesta osobního rozvoje, cesta k dosažení poznání. Ať už si pro svůj rozvoj vyberete jakoukoliv cestu, je třeba vytrvat a jít do hloubky. Reiki je jedna z možných životních cest duchovní realizace a nazývá se „Reiki-do“ (Cesta Reiki). Práce s Reiki je zároveň druhem meditace.

Během seance Reiki neléčíme, jsme pouze zprostředkovatelskými drahami, božskými drahami, kterými proudí božská energie. Jsme zprostředkovateli. Čím jsme čistší, tím více energie může skrze nás proudit, tím vyšší bude efektivnost uzdravení.

Pamatujte, že nejste léčitelé. Léčitelství je jiný obor než Reiki. V Reiki jste jenom prostředníkem, kanálem životodárné energie, z čehož profitujete i  vy sami, a také ti, kterým Reiki předáváte.

Reiki je podpora pro váš osobní růst a uzdravení. Reiki nenahrazuje lékařskou nebo terapeutickou práci! Reiki by se nemělo stát útěkem ke krásným vyšším energiím a vyhýbáním se našim životním úkolům a výzvám. Mělo by naopak mělo být podporou k tomu, abychom získali více síly se s nimi s větší lehkostí vypořádat.
 

(Zpět na úvod)

 


 

 

Tel.: 603 802 527,  Email:  kurzy-terapie(zavinac)janpeterka.cz
www.janpeterka.cz