ÚVOD - KLÍČ K ŽIVOTU - KONSTELACE - REIKI - ASTROTYP - KURZY - CENÍK - KONTAKT - O MNĚ - OHLASY

LÉČIVÉ      TECHNIKY

 

 

KURZY REIKI I., II.a III. STUPNĚ

Zdravím všechny příznivce osobního rozvoje,

a srdečně vás zvu na kurzy Reiki I., II. a III. stupně. Je možné absolvovat samostatně první či druhý stupeň nebo oba stupně najednou. Třetí stupeň je samostatný.
Pro účast není třeba mít nějaké zvláštní schopnosti. Naopak, s Reiki budete své schopnosti posilovat a rozvíjet.

Sobota 15.9.2018, 10:00-17 – Reiki I. - 1.400,-Kč (Praha 5)
Neděle 8.4.2018, 10:00-16 – Reiki II. – 2.200,-Kč (Praha 5)
2018, 10:00-14 – Reiki III. – 3.300,-Kč (Praha 5)

Re-iniciace (znovu-zasvěcení), u mne zasvěscení platí 10% z aktuální ceny kurzu, od jiných Mistrů zaplatí 50%
z ceny.

Reiki je systém pro harmonizaci, sebepoznání, osobní rozvoj a léčení různých potíží. Kořeny tohoto způsobu léčení sahají hluboko do historie lidstva, vycházejí ze šamanismu a lidového léčitelství.
O znovuobjevení a jeho současnou podobu se v minulém století zasloužil japonský duchovní učitel Mikao Usui.
Pro mne se Reiki stalo významnou podporou v osobním rozvoji, duševním i fyzickém zdraví a pomáhá mi také v mé terapeutické praxi. Zároveň je to pro mne i forma meditace (více informací o Reiki naleznete níže).

Reiki I.

V první stupni projdete iniciací do této léčivé energie, více se otevřete práci s energiemi a postupně se naučíte lépe vnímat energie jako takové. Můžete i zlepšit napojení na své vyšší vedení. Po zasvěcení do prvního stupně můžete s Reiki pracovat kontaktním způsobem jak na sobě, tak i na druhých. Touto energií můžete působit i na zvířata, rostliny, energeticky nabíjet vodu, potraviny, čistit a nabíjet kameny, dělat očistu prostoru apod. Možností je mnoho.

Obsah kurzu:

·         Přípravná cvičení a meditace

·         Iniciace do Reiki

·         Informace o Reiki, etika práce

·         Základy práce s Reiki

·         Techniky Reiki

·         Aktivace rukou

·         Ukázka celková terapie Reiki pro sebe i pro druhé

·         Screening

·         a další

Reiki II.

Po iniciaci do druhého stupně pocítíte silnější tok energie a otevřou se vám další možnosti využití Reiki energie. Obdržíte symboly, s jejichž pomocí můžete cíleně pracovat na fyzickém, mentálním nebo emocionálním těle. S pomocí symbolů můžete energeticky působit na dálku, do minulosti i do budoucích situací. Práce s Reiki se zrychlí, je komfortnější a účinnější. S druhým stupněm se více propojíte se svým vnitřním dítětem.

Druhý stupeň Reiki pomáhá jemně a bezpečně rozpouštět karmické zátěže.

Obsah kurzu:

·         Přípravná cvičení a meditace

·         Iniciace do II. stupně Reiki

·         Seznámení se a práce se symboly

·         Působení na dálku, do minulosti a budoucnosti

·         Další techniky Reiki

·         a jiné

Reiki III. - Mistr léčitel

Zatím jste se druhým stupně mohli skrze symboly cíleně působit na fyzické, mentální nebo emocionální úrovni. Se třetím stupněm obdržíte další dva symboly a budete moct také působit na duchovní úrovni, na duchovním těle. Třetí stupeň nás vede k prožitku jednoty se vším, co existuje, jednoty s "Bohem".
Po iniciaci budete mít k dispozici ucelený systém pro sebepoznání, osobní rozvoj a léčení sebe nebo druhých. Dál už je to na vás, jak s tímto nástrojem naložíte. Přináší to i jistou odpovědnost, odpovědnost za sebe sama a svůj život.

Na tomto semináři nejsou předávány iniciační symboly a rituály. Získáte všechny nástroje pro využití Reiki, ale nemůžete zasvěcovat do Reiki druhé.

Obsah kurzu:

·         Přípravná cvičení a meditace

·         Iniciace do III. stupně Reiki

·         Další techniky Reiki

·         a jiné

Cena kurzu Reiki III. je 3.300,- Kč

 

Zasvěcením do kteréhokoliv stupně Reiki je možné projít i opakovaně (tzv. reiniciace), s každým zasvěcením se víc otevíráme, čistíme se a posunují se naše možnosti a schopnosti předávat energii. Dál se otevíráme se i tím, když s Reiki pravidelně pracujeme. Při reiniciaci (znovuzasvěcení) platíte jen 50% ceny kurzu (plati pouze pro ty, kdo absolvovali zasvěcení u mě).

Já jsem prošel zasvěcením do všech stupňů celkem 3x u třech Mistrů.

Moji učitelé:

Kateřina Pokorná - I.,II.,III.
Vanda Prchalová - I.,II.,III. + Mistrovské zasvěcení
Boris Tichanovský - I.,II.,III. + Mistrovské zasvěcení

O REIKI

Reiki je životní energie, uzdravující síla. I vědci v posledních letech potvrdili, že vše kolem nás je energie. Zatím nikdo nenalezl žádný pevný a neměnný bod ve vesmíru. Celý náš vesmír je prosycen energií a my jí můžeme nazývat různě - boží láskou, nejvyšším rozumem, energií informací, bioenergií, čchi, pránou a podobně. Názvů je mnoho, ale podstata je jen jedna. Tato energie vibruje na různých frekvencích a tím vzniká dokonalá „iluze“ hmotného světa.

Tato energie „proudí“ i v každém člověku. Člověk si s Vesmírem vyměňuje energii hlavně čakrami. Ve vesmíru i v našich tělech (fyzických i energetických) panuje určitý řád. Uvnitř lidského těla proudí energie různými drahami. Hlavní energetický kanál je v páteři a je anatomicky totožný s míchou. Tento kanál se nazývá kanálem Reiki.

Každý člověk má energetické dráhy a čakry otevřené, ale u každého jsou otevřeny do jiné míry. Kdyby všechny čakry a energetické dráhy byly ideálně otevřené a průchodné, člověk by byl zdravý a dosahoval by dlouhověkosti. Měl by také ohromné možnosti i nadlidskou sílu, paměť a odolnost.

Své čakry je možno otevřít prostřednictvím různých systémů, jógou, meditacemi a podobně. Je to ale postupný a dlouhodobý proces. Tento proces je možné poněkud urychlit pomocí zasvěcení, iniciací do Reiki (nebo jiného podobného systému). Při iniciaci do Reiki Mistr učitel pročišťuje čakry a energetické dráhy a podle svých možností umožňuje (nabízí) žákovi kvalitativní skok v jeho vývoji. Během pár minut, nebo dní, může žákovi zprostředkovat pokrok, na kterém by jinak musel pracovat několik let.

Zasvěcení zároveň pomáhá probouzet skryté léčivé schopnosti. Ale současně také záleží na každém člověku, nakolik se dokáže naladit, nakolik dokáže udržet své čakry a energetické dráhy otevřené. Je potřeba nadále na sobě pracovat, meditovat, používat techniky Reiki a posouvat dál své hranice.

Reiki není jenom způsob léčení, ale také cesta osobního rozvoje, cesta k dosažení poznání. Ať už si pro svůj rozvoj vyberete jakoukoliv cestu, je třeba vytrvat a jít do hloubky. Reiki je jedna z možných životních cest duchovní realizace a nazývá se „Reiki-do“ (Cesta Reiki). Práce s Reiki je zároveň druhem meditace.

Během seance Reiki neléčíme, jsme pouze zprostředkovatelskými drahami, božskými drahami, kterými proudí božská energie. Jsme zprostředkovateli. Čím jsme čistší, tím více energie může skrze nás proudit, tím vyšší bude efektivnost uzdravení.

Pamatujte, že nejste léčitelé. Léčitelství je jiný obor než Reiki. Pokud praktikujete léčitelství, máte záměr něco uzdravit, vytváříte očekávání a nesete za to svůj díl odpovědnosti. Se záměrem se už nevyužívá vyšší inteligence energie Reiki. Energie Reiki sama nejlíp ví, co je pro příjemce nejlepší. Ne vždy to musí být uzdravení. Někdy to například může být jen pochopení něčeho.

Reiki je výborná podpora pro náš osobní růst nebo uzdravení, ale rozhodně nenahrazuje lékařskou nebo terapeutickou práci! Reiki se také nesmí stát útěkem před našimi problémy. Mělo by být podporou k tomu, abychom získali sílu je řešit.
 

 


 

 

Tel.: 603 802 527,  Email:  kurzy-terapie(zavinac)janpeterka.cz
www.janpeterka.cz