ÚVOD - KLÍČ K ŽIVOTU - KONSTELACE - REIKI - ASTROTYP - KURZY - CENÍK - KONTAKT - O MNĚ - OHLASY

LÉČIVÉ      TECHNIKY

 

 


KLÍČ K ŽIVOTU


„S tím nemohu nic dělat…Oni mi udělali…Proč právě já mám takovou smůlu…“

Kolik takovýchto podobných výroků nebo úplně jiných, ale obsahem stejných (obviňování sebe sama, druhých, rezignace před osudem…) jsme za svůj život vyslovili? A kolik jich chceme ještě říkat? A jak dlouho? A chceme vůbec pokračovat v této „hře“ nebo si začínáme uvědomovat, že všechno záleží jen na nás, že každý má v sobě KLÍČ ke svému životu? Ano, skutečně každý. Nejsme nějaké hříčky osudu, přírody či čehokoliv jiného. Přišli jsme sem z určitého důvodu, splnit životní úkol, naučit se něčemu, rozpomenout se…. Tak je to nazýváno v různých ezoterických naukách a knihách. Ať už je to jakkoliv, nemůžeme toho dosáhnout, dokud si neuvědomíme, že všechno máme uvnitř sebe – a tam také existuje Klíč k odkrytí všeho.


(Jana Nováková, autorka "Klíče k životu")


10.-11.3.2018 - kurz Klíč k životu IV., Praha 5
5.-6.5.2018 - kurz Klíč k životu V., Praha 5

6.3.2018, 18-21hod. - Večer na téma "Klíč k životu" Maitrea, Praha 1

28.4.-1.5.2018 - kurz Klíč k životu I., Praha 5
9.-10.6.2018 - kurz Klíč k životu II., Praha 5
25.-26.8.2018 - kurz Klíč k životu III., Praha 5
20.-21.10.2018 - kurz Klíč k životu IV., Praha 5
1.-2.12.2018 - kurz Klíč k životu V., Praha 5

28.-29.5.2018 - tématický kurz KKŽ "Jednota-Tvořivost", Praha 5

Vice informací o aktuálních seminářích naleznete ZDE

Informace o aktuálním pěti-blokovém kurzu "Klíč k životu" naleznete  ZDE

Individuální terapie / Kurzy "Klíč k životu" / Jak se objednat / Jak často / HUGO / Upozornění
 

Klíč k životu je ucelený systém pro nalezení, odblokování, transformaci nevědomých příčin jakýchkoliv problémů: osobních - psychických, emočních, zdravotních; partnerských, vztahových, pracovních, finančních i jiných.

Kromě svých osobních témat můžete prostřednictvím této techniky pracovat i na potížích malých dětí (přes rodiče, většinou přes mámu), bez nutnosti jejich přítomnosti na terapii a také na příčinách nemocí vašich domácích mazlíčků, kteří také někdy na sebe přebírají různé zátěže z rodinného systému svých majitelů.

V klíči k životu pracujete na hlubokých úrovních duše, dotýkáte se psycho-somatické vrstvy a přicházíte tak
do kontaktu se se svojí esencí. Na těchto úrovních snadněji nacházíte souvislosti, odpovědi a lépe rozumíte tomu, co se nám v životě děje. Dostáváte na vědomou úroveň to, co běžně nedokážete vnímat. Díky tomu s tím pak můžete vědomě pracovat, měnit-transformovat.

Klíč k životu tak přináší prožitek a poznání toho, že to co se vám v životě děje je odraz toho, jak to máte uvnitř sebe nastavené. Pokud například v sobě máte potlačenou agresi nebo strach z agrese, budou se ve vašem životě vyskytovat lidé, či situace, které ve vás buď vyvolávají agresi, nebo strach z ní. A to platí i jiná témata. Život je zrcadlem nás samých. A tak skrze sebepoznání můžete měnit sebe a potažmo svůj život.

Techniky práce, které se v Klíči využívají jsou jednoduché, bezpečné a účinné. Zvládne je úplně každý!
Nemusíte pro to mít nějaké zvláštní nadání či schopnosti. Pouze odvahu podívat se pravdě do očí. Přiznat si a přijmout pravdu o sobě totiž může být někdy těžké a nepohodlné. Také musíte být ochotni věnovat sami sobě a své proměně čas a energii. Kolik záleží na tématu a vašich momentálních možnostech. Důležité je vydržet, nevzdat to.
Některá témata se mohou vyřešit poměrně rychle a jiná vyžadují delší čas.


INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Na individuální terapii můžete přijít s jakýmkoli tématem či životní situací. Nejprve si během krátké konzultace ujasníme s čím přicházíte a na čem potřebujete pracovat. Pak skrze kineziologický test (přes ruce) ověřuji a zjištuji informace, které jsou důležité pro naší práci.
Následuje samotný odblok. Po odbloku vám vysvětlím jak doma pracovat na tom, abyste získané změny v sobě upevnili a integrovali do svého života.

Sezení trvá přibližně 1,5-2,5 hodiny (záleží na tématu a zkušenosti klienta).

KURZY KLÍČE K ŽIVOTU

Základem je pěti-blokový transformační a výukový kurz. S pomocí obloků, meditací a jiných technik se v něm věnujete klíčovým životním tématům, poznáváte lépe sami sebe, uvolňujete a transformujete zablokovanou energii, navracíte se ke svým vnitřním zdrojům, energiím, schopnostem a talentům. Každý kolik zvládne.
V kurzu se naučíte využívat kineziologický test, pracovat sami se sebou a s technikami "Klíče k životu". Získáte bezpečný přístup do vnitřních úrovní, které běžně nevnímáme, ale mají významný vliv na náš život.
Absolventi všech pěti kurzů získají certifikát a za jistých podmínek i svolení autorky systému pro využití systému "Klíče k životu" i pro druhé. Můžete pak provozovat vlastní Poradnu "Klíč k životu".
Kurzy na sebe navazují, postupně otevíráme různé reality a tak je nutné absolvovat kurzy v daném pořadí, nelze žádný přeskočit. Případně můžete navázat v dalším cyklu kurzu.

DOPORUČENÍ
Rozhodnete-li se pro pěti-blokový základní kurz, je dobré ho i dokončit. Během celého kurzu jste v procesu a kurz působí jako celek. Je škoda něco otevřít, nakousnout a nedokončit. Stává se, že se vám můžou témata následujícího kurzu vynořovat už předem nebo v mezidobí a tak může být někdy těžké na něj dorazit (viz HUGO).
Doporučuji vytrvat!

VÝHODY PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍHO KURZU:

Můžete si kdykoli zopakovat kterýkoli kurz jen za 10% z ceny (u tématických kurzů je to o něco víc). Opakování je výhodné, protože napoprvé nikdy nepoberete vše. Něco se ve vás uchytí, ale spoustu toho proteče.
Při opakování objevujete další vrstvy, vynořují se nová témata a také se zlepšuje vaše vnímání a schopnost práce se sebou. Mám zkušenost, že s každým opakováním jdete víc do hloubky a odkrýváte v sobě nové možnosti.

Absolventi základního kurzu také získávají přístup k tématicky zaměřeným přídavným kurzům:

Sebejistota - bohatství
Jednota - tvořivost
Přijetí - odpuštění
Komunikace
Transformace hněvu
Ano, ale...
Manipulace nebo svobodná vůle
Návrat domů
Dobří andělé se vracejí
Lidské Božství
Léčení s DNA
Čakrový seminář I. a II.
Andělský seminář I. a II.
Archetypy I. a II.
a další...

Tyto kurzy je možné absolvovat pouze se znalostmi ze základního kurzu (minimálně Klíč III.). Tématické kurzy jdou více do hloubky v daném tématu. Opět se v nich využívají odbloky, meditace a další techniky.


JAK SE OBJEDNAT

Na individuální terapii konzultaci nebo kurz se můžete objednat prostřednictvím mailu nebo sms - kontakty.
Případné otázky k terapiím či kurzům můžeme konzultovat i telefonicky.
Do objednávky uveďte preferované dny časy a já vám na základě toho navrhnu termín.

Výhodou při naší práci může být, pokud uvedete svůj datum a čas narození (čas se dá zjistit v porodnici nebo na matrice). Můžeme tak využít váš osobní Astrotyp. Není to ale povinné.


JAK ČASTO NA ODBLOK

Často se mě lidé ptají, jak často mohou jít na odblok, jak dlouhé mají být pauzy mezi odbloky. Pro to neexistuje žádné pravidlo. Každý musí zvážit své možnosti finanční, psychické, fyzické... Každý to zvládá jinak. Někdo  může mít i více odbloků blízko za sebou a jiný potřebuje mít mezi jednotlivými sezeními jistý odstup.
Pokud potřebujete pohnout s nějakým "hlubším" tématem, tak za minimální frekvenci považuji alespoň 1 odblok měsíčně.

HUGO

Je-li pro vás zatím příliš těžké jít na Konstelace nebo na Klíč k životu, nevadí. V tomto případě bych nejprve doporučil absolvovat iniciaci do Reiki, což vám může pomoci se na takovouto formu práce připravit a také pro ní získat energetickou podporu.

HUGO je zvláštní jev, na který bych vás rád upozornil. Často se děje před semináři nebo terapiemi.
Název HUGO jsem převzal od svého učitele rodinných konstelací Jana Bílého a sdílím zde své zkušenosti.

Probíhá to asi takto: Osloví vás nabídka nějakého semináře či terapie a s chutí se objednáte nebo přihlásíte.
V tu chvíli cítíte, že je to pro vás nějak důležité, právě teď to pravé, potřebujete to.

Termín se blíží, a těsně před tím (někdy i několik dní) se vám začne dařit tak nějak špatně. Nechce se vám tam jít, můžete klidně mít i nějaké fyzické potíže nebo najednou není nikdo, kdo by vám pohlídal děti, nechtějí vás pustit z práce, partner nebo děti vám "dávají sežrat", že nebudete doma nebo že to jsou zbytečně vyhozené peníze a tak podobně. Je třeba pochopit, že se často tímto způsobem vynořují jen vaše vlastní strachy a omezení.

Pokud těmto událostem nepodlehnete a na seminář nebo terapii nakonec přece jen dorazíte, najednou se vám až zázračně uleví a nakonec jste rádi, že jste to zvládli.

Podle mých zkušeností se to často děje právě před  "Klíčem k životu". Práce s Klíčem je totiž velmi hluboká
a dotýká se naší podstaty.
Proč se to děje? Jedna z mých teorií je, že naše podvědomí už předem vnímá, že se budeme zabývat věcmi, které máme v sobě potlačené, které jsou pro nás nějak těžké a bolestné. Aktivují se tak naše obranné mechanismy, které nás mají před takovými zážitky ochránit, tak jako už mnohokrát předtím. V Klíči k životu se často setkáváme se svými hranicemi a omezeními, kterým bychom se nejraději vyhnuli. Může to pro nás být náročné. Staré programy, vzorce chování, bloky jsou silné. a my někdy musíme přijmout i to, že zrovna teď to ještě nejde. I tyto zážitky a strach z nich nás mohou odrazovat.

Je třeba pracovat na sobě s láskou, trpělivostí, vytrvalostí. Dříve nebo později stejně dojdeme kam potřebujeme.

Nic se ale nesmí brát fanaticky. Samozřejmě že můžete být skutečně nemocní nebo třeba nejste ještě úplně rozhodnuti, připraveni a proto nedorazíte. Nemusí to být vždy HUGO. Je ale dobré o tom vědět, naučit se sám sebe pravdivě vnímat a rozeznávat, když se něčemu chceme vyhnout.

Každý to má jinak.
Já jsem třeba na začátku své cesty HUGA nezažíval. Díky své životní situaci jsem byl hodně motivovaný
a odhodlaný na sobě pracovat. HUGO se mi začal projevovat až později, když už témata nebyla tak závažná a také když jsem se dostával do větší hloubky.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Při závažnějších problémech, hlubších tématech může být potřebná pravidelná, dlouhodobější práce na sobě.
Jeden odblok nebo konstelace to nespraví. Je třeba vytrvat, vzít si dostatek času a někdy také využít i jiné formy práce či podpory. Je to vždy individuální proces.

Klíč k životu je prožitková technika, který slouží především k lepšímu sebepoznání a osobnímu rozvoji.
I když jsou zkušenosti, že práce s Klíčem k životu pomáhá při různých potížích a v životních situacích, nenahrazuje tato práce potřebnou lékařskou nebo psychoterapeutickou péči. Pokud jste v lékařské péči je potřeba o tom informovat lektora a měli byste účast na semináři, či odbloku konzultovat se svým lékařem nebo psychoterapeutem.
Účast je dobrovolná a účastník je po celou dobu semináře nebo odbloku za sebe odpovědný. Je potřeba dodržovat pokyny a pravidla práce nastavené lektorem. Pokyny lektora během samotné práce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle svého uvážení.

Účast na semináři nebo při individuální terapii může u citlivých osob vyvolat citové, psychické či fyzické reakce, jimiž dochází k léčení. Jsou tak žádoucími projevy. Každý si ale musí hlídat své hranice.

Vyskytnou-li se u vás po kurzu nebo po individuální terapii nějaké potíže, se kterými si nebudete vědět rady, bez obav se na mne obraťte a společně najdeme nějaké řešení. Případně mohu pomoci i s vyhledáním odborné lékařské pomoci.

Platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek v průběhu semináře i před individuálním sezením.
Pokud se účastník v průběhu semináře sám rozhodne odejít, platba za seminář nebude vrácena.
Pokud účast předčasně doporučí lektor, bude vrácena poměrná část kurzovného.
 

Máte pocit, že potřebujete jako průvodce spíše ženu?
Mohu vřele doporučit Janu, která už mnohokrát doprovázela odblokem i mne.
Cena za odblok Klíč k životu

Aktuální semináře


 

 

Tel.: 603 802 527,  Email:  kurzy-terapie(zavinac)janpeterka.cz
www.janpeterka.cz