ÚVOD - KLÍČ K ŽIVOTU - KONSTELACE - REIKI - ASTROTYP - KURZY - OHLASY - O MNĚ - CENÍK - KONTAKT

  PORADNA KLÍČ K ŽIVOTU 
Sebepoznávání - Hledání cesty - Osobní pohoda - Zdraví - Rodina - Vztahy - Práce - Peníze - Podnikání

 

 


KLÍČ K ŽIVOTU

Přijměte odpovědnost za svůj život a za to, co v něm tvoříte. Začněte tvořit svůj život vědomějším a pro sebe i své okolí harmoničtějším způsobem.
Nalezněte, uvědomte si, uvolněte a změňte(transformujte) své nevědomé bloky, škodlivé programy a přesvědčení. Pracujeme formou individuálních sezení nebo i skupinově
v kurzech. Můžete přijít s jakýmkoliv tématem, které vás trápí. Naleznete příčinu(y) problému a uděláte změnu.

V kurzech pracujeme s klíčovými životními tématy, které úzce souvisí s tím, co se nám v životě děje. Projdete hlubší vnitřní proměnou, získáte nové životní návyky, lepší vnímavost a naučíte se vědoměji pracovat se svými energiemi. Zároveň získáte do rukou účinný a bezpečný nástroj pro osobní rozvoj, se kterým můžete dál pracovat na sobě nebo provázet i druhé.


 

Nejbližší kurzy "Klíč k životu"


Individuální sezení / O kurzech "Klíč k životu" / Jak se objednat / Jak často / Upozornění
 

Klíč k životu je ucelený systém pro nalezení, uvolnění a transformaci nevědomých příčin různých potíží:
osobních - psychických, emočních, zdravotních; partnerských, vztahových, pracovních, finančních i jiných.

V klíči k životu pracujeme na hlubokých úrovních duše a přicházíme tak do kontaktu se svojí esencí, se svým "hlubším-vyšším-širším" vědomím. Na těchto úrovních snadněji nacházíme různé souvislosti, odpovědi, porozumění. Dostáváme na vědomou úroveň to, co běžně nevnímáme. Díky tomu s tím pak můžeme něco vědomě dělat, nějak se k tomu postavit.

Klíč k životu tak přináší prožitek a poznání, že to co se vám v životě děje je odraz toho, jak to máte uvnitř sebe nastavené. Pokud například v sobě máte potlačenou agresi nebo strach z agrese, budou se ve vašem životě vyskytovat lidé, či situace, které ve vás buď vyvolávají agresi, nebo strach z ní. Život je zrcadlem nás samých. A tak skrze sebepoznání můžete měnit sebe i svůj život, pokud nám nevyhovuje co máme.

Techniky práce, které se v Klíči využívají jsou jednoduché, bezpečné a účinné. Zvládne je úplně každý!
Nemusíte pro to mít nějaké zvláštní nadání či schopnosti. Pouze odvahu podívat se pravdě do očí. Přiznat si a přijmout pravdu o sobě a svém nastavení často bývá těžké a nepohodlné, proto se nám do toho nechce. Také je třeba mít ochotu věnovat sami sobě a své proměně čas a energii, tolik kolik je pro změnu třeba. Kolik záleží na tématu a vašich momentálních možnostech a zkušenostech. Důležité je vydržet, nevzdat to.
Některá témata se mohou vyřešit poměrně rychle a jiná vyžadují delší čas. Důležité je na sebe netlačit.

(Zpět na začátek)


INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

Na individuální sezení můžete přijít s jakýmkoli tématem či životní situací. Nejprve si během krátké konzultace ujasníme s čím přicházíte, určíme téma. Aktuální bývá to, co se vám právě teď v životě děje. Děje se to proto, protože jste připraveni se na to podívat.
Pak skrze kineziologický test (přes ruce) ověřuji a zjištuji informace, potřebné pro naší práci.
Následuje samotná práce uvolnění a transformace energie (nazývám to zkráceně odblok). Po skončení vám vysvětlím jakou formou můžete doma pracovat na tom, abyste provedené změny v sobě upevnili a integrovali do svého života.

Sezení trvá přibližně 1,5-2,5 hodiny (záleží na tématu a zkušenosti klienta).

(Zpět na začátek)KURZY KLÍČE K ŽIVOTU

Základem je pěti-blokový transformační a výukový kurz. S pomocí obloků, meditací, různých cvičení a jiných technik se v něm věnujeme různým klíčovým životním tématům a univerzálním zákonům. Uvolňujeme a transformujete energii, probouzíme své vnitřní zdroje, talenty, schopnosti, poznáváme lépe sami sebe, učíme se lépe se vnímat, své pocity, důvěřovat své intuici, uvědomujeme si zrcadlo života, učíme se využívat podporu energií a další. Každý tolik, kolik zvládne.
V kurzu se také učíme využívat kineziologický test pro zjišťování podvědomých informací, jak pracovat s technikami "Klíče k životu" a také postup transformace energie. Otevíráme si bezpečný přístup do hlubokých vnitřních úrovní, které běžně nevnímáme, ale energie v nich mají významný vliv na náš život.
Absolvováním všech pěti kurzů si osvojíte celý systém, získáte k dispozici nástroj osobního rozvoje, který pak můžete nadále využívat. Jednotlivé bloky kurzu na sebe navazují a tak je nutné absolvovat je postupně, v daném pořadí, nelze přeskakovat. Ale je možné případně navázat v v některém z dalších cyklů kurzu, tam kde jste skončili.

DOPORUČENÍ
Rozhodnete-li se pro pěti-blokový základní kurz, je dobré ho i dokončit. Během celého kurzu jste v procesu a kurz působí jako celek. Je škoda něco otevřít, nakousnout a nedokončit. Stává se, že se vám můžou témata následujícího kurzu vynořovat už předem nebo i v mezidobí mezi kurzy a tak může být někdy těžké na něj dorazit.
Doporučuji ale vytrvat!

VÝHODY PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍHO KURZU:

Můžete si kdykoli zopakovat kterýkoli blok kurzu jen za 10% z ceny (u tématických kurzů je to o něco víc). Opakování mohu doporučit, protože jdete víc do hloubky, odkrýváte hlubší vrstvy.

Absolventi základního kurzu navíc získávají přístup k tématicky zaměřeným přídavným kurzům:

Sebejistota - bohatství
Jednota - tvořivost
Přijetí - odpuštění
Komunikace
Transformace hněvu
Ano, ale...
Manipulace nebo svobodná vůle
Návrat domů
Dobří andělé se vracejí
Lidské Božství
Léčení s DNA
Posvátné Božství
Strom života
Čakrový seminář I. a II.
Andělský seminář I. a II.
Archetypy I. a II.
a další...

Tyto kurzy je možné absolvovat pouze se znalostmi ze základního kurzu (minimálně s Klíčem číslo III.). Tématické kurzy jdou více do hloubky v daném tématu. Opět se v nich využívají odbloky, meditace a další techniky. Bývají pestřejší a hravější, je tam více prostoru pro hru a různá cvičení, než v základním kurzu, který je více výukový.

(Zpět na začátek)


JAK SE OBJEDNAT

Na individuální terapii konzultaci nebo kurz se můžete objednat prostřednictvím mailu nebo sms - kontakty.
Případné otázky k terapiím či kurzům můžeme konzultovat i telefonicky.
Pro urychlení uveďte do objednávky dny a časy, které preferujete a já vám na základě toho navrhnu termín.

Výhodou pro naší práci mohou být informace z vašeho Astrotypu, který vypracuji, pokud v objednávce uvedete svůj datum a čas narození (čas se dá zjistit v porodnici nebo na matrice). Není to ale povinné.

Objednávku prosím posílejte pouze pokud jste opravdu rozhodnuti jít se na něco podívat. Pokud si nejste jistí, není to ještě vaše priorita, raději ještě vyčkejte. Pokud se přihlásíte a pak nedorazíte, blokujete zbytečně místo někomu jinému. Předem děkuji za váš odpovědný přístup v této věci.

(Zpět na začátek)


JAK ČASTO NA ODBLOK

Často se mě lidé ptají, jak často mohou jít na odblok a jak dlouhé mají být pauzy mezi odbloky. Pro to neexistuje žádné pravidlo. Každý musí zvážit své možnosti finanční, psychické, fyzické... Každý to zvládá jinak. Někdo  může mít i několik odbloků blízko po sobě a jiný potřebuje mít mezi jednotlivými sezeními jistý odstup. Někdy může stačit pouze jedno sezení a není třeba se k tomu už vracet.
Pokud například potřebujete pohnout s nějakým "hlubším, širším, větším..." tématem, tak za takovou minimální frekvenci považuji 1 odblok měsíčně.

(Zpět na začátek)


!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Při závažnějších problémech, hlubších tématech může být potřebná pravidelná, dlouhodobější práce na sobě.
Jeden odblok nebo konstelace to nespraví. Je třeba vytrvat, vzít si dostatek času a někdy také využít i jiné formy práce či podpory. Je to vždy individuální proces.

Klíč k životu je prožitková technika, který slouží především k lepšímu sebepoznání a osobnímu rozvoji.
I když jsou zkušenosti, že práce s Klíčem k životu pomáhá při různých potížích a v životních situacích, nenahrazuje tato práce potřebnou lékařskou nebo psychoterapeutickou péči. Pokud jste v lékařské péči je potřeba o tom informovat lektora a měli byste účast na semináři, či odbloku konzultovat se svým lékařem nebo psychoterapeutem.
Účast je dobrovolná a účastník je po celou dobu semináře nebo odbloku za sebe odpovědný. Je potřeba dodržovat pokyny a pravidla práce nastavené lektorem. Pokyny lektora během samotné práce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle svého uvážení.

Účast na semináři nebo při individuální terapii může u citlivých osob vyvolat citové, psychické či fyzické reakce, jimiž dochází k léčení. Jsou tak žádoucími projevy. Každý si ale musí hlídat své hranice.

Nestává se to, ale pokud by se u vás vyskytli po kurzu nebo po individuální terapii nějaké potíže, se kterými si nebudete vědět rady, bez obav se na mne můžete obrátit.

Platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek v průběhu semináře i před individuálním sezením.
Pokud se účastník v průběhu semináře sám rozhodne odejít, platba za seminář nebude vrácena.
Pokud účast předčasně doporučí lektor, bude vrácena poměrná část kurzovného.
 

(Zpět na začátek)
 

Máte pocit, že potřebujete jako průvodce spíše ženu?
Mohu vřele doporučit Janu, která už mnohokrát doprovázela odblokem i mne.
Cena za odblok Klíč k životu

Aktuální semináře


 

 

Tel.: 603 802 527,  Email:  kurzy-terapie(zavinac)janpeterka.cz
www.janpeterka.cz