ÚVOD - KLÍČ K ŽIVOTU - KONSTELACE - REIKI - ASTROTYP - KURZY - OHLASY - O MNĚ - CENÍK - KONTAKT

  PORADNA KLÍČ K ŽIVOTU 
Sebepoznávání - Hledání cesty - Osobní pohoda - Zdraví - Rodina - Vztahy - Práce - Peníze - Podnikání

 

 


Čínské učení Ham Yu (Cham ju)

ASTROLOGIE, KOSMOLOGIE, FENG SHUI,
ČÍNSKÁ MEDICÍNA,  I-ŤING


Čínské učení Ham Yu nám pomáhá s poznáváním sama sebe, našich vrozených energií, našeho potenciálu, talentů, schopností. Pomáhá s orientací v čase a prostoru,
s využíváním podpory okolních energií a nastavením optimálních životních podmínek. Pomáhá s vyrovnáváním energií Jin a Jang a s dosažením harmonie a zdraví.

 


Nejbližší kurzy ZDE

Astrotypy / Energie vztahů / Energie času / Energie prostoru / Věštba a cesta života / Další nástroje


VÝKLADY PÍSEMNOU FORMOU (MAILEM)

- Základní Výklad Astrotypu 1.500,-Kč
(Podrobný rozbor vašich energií, rozbor prvků a zvířat zvěrokruhu, pozemských větví i lunárního znamení,  příklady vhodných zaměstnání)

- Podrobný výklad Astrotypu 3000,-Kč
(Základní výklad + váš energetický potenciál pro jednotlivá životní období (dětství, pubertu, dozrávání, dospělost, stárnutí a stáří), numerologie (číslo jména, životní číslo, zářící číslo roku narození), potenciální zdravotní a psychické zátěže a jejich prevence, popis hexagramů cesty života I-ťing)

- Energie, potenciál vztahů (cena za jeden vztah) 1.500,-Kč
(vztahy - partnerské, rodinné - s rodiči či dětmi,  firemní - se zaměstnanci, mezi zaměstnanci, spolupracovníky, vztahy přátelské či jiné,
jak na sebe působíte na různých úrovních, i nevědomých,
prevence konfliktů a nedorozumění ve vztazích)

- Výpočet či ověření vhodného data pro:
(pro svatbu, narození dítěte, založení firmy, stavbu domu, zahájení aktivity nebo projektu a podobně)
cena výpočtu dohodou, podle složitosti situace a výpočtů
(cca. od 500,- do 1.500,- Kč pro jedno datum)

OSOBNÍ KONZULTACE
vaší situace s Astrotypem nebo Korelátem vztahů: 600,-Kč/hodina


Pro vypracování Astrotypu potřebuji datum a čas narození.
(Čas je možné zjistit v porodnici nebo na matrice)

Ukázka tabulky hexagramu (v PDF) ZDE

(Zpět na začátek)
 

Astrotyp - energie člověka či jiné entity

Kdy může být Astrotyp užitečný? 

- Dává důležité informace o našich energiích a je i podkladem pro práci s feng shui

- Můžete lépe poznat sami sebe, své vlastnosti, talenty, schopnosti

- Když nevím, jestli mi odpovídá to, co dělám nebo co plánuju dělat

- Může pomoci s rozhodováním v osobní i pracovní oblasti

- Zobrazuje možné vrozené zdravotní či psychické zátěže a možnou prevenci

- Nastiňuje náš plán cesty života, plán naší duše, abychom naplnili to, proč jsme tady (I-ťing)
- Při hledání vize, smyslu života

- Umožňuje podívat se na sebe a svůj život z nadhledu

- a další možnosti

Všechny informace a odpovědi máme v sobě. Astrotyp nám pomáhá vzpomenout si.

 Kdy Astrotyp nepomůže? 

- Pokud v sobě máte nějaký blok, nějaké trauma, strachy a podobně

- Vím kdo jsem a co chci, ale nejde mi to realizovat
- Vím kdo jsem, ale nedaří se mi být sám sebou

-  Nevěřím si, nejde mi začít, někdo nebo něco mi v tom brání

V těchto případech jsou vhodné Klíč k životu, Rodinné konstelace, Reiki či jiné podobné techniky a terapie. Můžeme pracovat individuálně nebo i ve skupině na některém z mých seminářů.

(Zpět na začátek)

Hlavní témata Astrotypu:

Je pro nás lepší být aktivní nebo raději máme nechat věci plynout?
(Pro každého je přirozený jiný přístup)

Jaké možnosti nám nabízejí prvky (elementy) v našem Astrotypu?
(Kdo jsme, naše talenty, schopnosti, síla, energie, typologie, emoce, způsob myšlení...)

Která zvířata zvěrokruhu mají vliv na naše vlastnosti a jak nás ovlivňují?
(Zvíře a element roku, element ročního období, měsíce, dne, dvouhodiny, Nebeské znamení.)

Energie šesti hlavních oblastí Astrotypu:

1. Mentální úroveň
2. Intelekt
3. Podstata člověka
4. Síla a emoce
5. Komunikace a vnější projev
6. Fyzická úroveň, naše tělo
 

V druhé části Astroytpu se zobrazují prenatální-postnatální biologické zátěže, které mohou ovlivňovat naší psychiku
i zdraví. Jsou to důležité informace pro prevenci našeho zdraví. Může nám to nastínit, kdy můžeme očekávat ve svém životě náročnější období a případně se na to můžeme vědomě připravit (prevence).
 

Další součástí Astrotypu je takzvaná "Cesta života", což jsou hexagramy z věštecké knihy "I-ťing". Hexagramy se vypočítají z energií v čase narození. Cesta života se skládá z hlavního životního hexagramu a dále pak z hexagramů pro jednotlivá životní období (dětství, puberta, dozrávání, dospělost, stárnutí a stáří). Můžeme tak poodhalit, jakými směry se může váš život ubírat, s čím se můžete potkávat. Někdy máme cestu poměrně jasně danou, jindy zase máme více možností kudy se vydat nebo jak se se s životními situacemi vypořádat. Je to plán naší duše pro náš současný život. Pokud nežijeme v souladu se svým plánem, přináší to pocity prázdnoty, nespokojenosti, náš život se může jevit jako těžký, musíme vynakládat na vše mnoho sil, takový život je nenaplněný a vyčerpávající.

Nečekejte nějaký podrobný návod, to by pak náš život ztrácel smysl, nemáme se tak vyhýbat potřebným zkušenostem a úsilí, ale dostanete vždy ty informace, které momentálně potřebujete, abyste se mohli posunout dál, pokud se točíte někde v kruhu. K Astrotypu je dobré se občas vracet, pokaždé naleznete něco trochu nebo i hodně jiného. Vždy záleží na momentálním nastavení a situaci. Ale může se také stát, že v daný okamžik s vámi Astrotyp nebo I-Ťing nebude promlouvat (pro nevhodný čas, nevhodnou otázku či záměr, pro zbavování se odpovědnosti za svůj život a podobně).

K Astrotypu navíc přidávám: vaše příznivé a nepříznivé směry, osobní zářící číslo Ming Gua, numerologii data narození, numerologii jména a další astrologické informace dle situace a zakázky.

Ukázka celé tabulky Astrotypu (PDF):


(Zpět na začátek)


Koreláty vztahů

Jak spolu budeme vycházet? Korelát vztahu je porovnání dvou Astrotypů a slouží pro porovnání energií dvou entit (dvou lidí nebo člověka a jiné entity, jako je svatba, začátek podnikání, můžeme porovnávat energie člověka a jeho zvířecího miláčka, člověka a stavby, možností je mnoho). Máme tak možnost vědoměji rozhodovat o svém osudu i o svých aktivitách či směřování. V korelátu se ukazuje, jak na sebe působíme na různých úrovních (intelektuální, mentální, emoční, komunikační, fyzické, sexuální), často i nevědomě. Nebo zjistíme jak na nás bude působit nějaká situace; manželství, podnikání, zaměstnání, škola apod., jestli nás to bude nabíjet nebo vyčerpávat a jak tomu předcházet. Koreláty přinášejí pochopení toho, co se nám děje, můžeme předvídat co se může dít (co ještě není vidět). S pomocí korelátu můžeme nacházet možnosti pro harmonizaci a rozhodování v životních situacích.

(Zpět na začátek)
 

Prostor a Ba Gua

Ba Gua (čte se Pa Kua) je nástroj pro práci s časem a prostorem. Ukazuje nám energie v prostoru a na ně působící
(neustále se měnící) energie času. Energie prostoru a času můžeme porovnávat s energiemi člověka (s Astrotypem) a případně podle potřeby navrhovat úpravy prostoru pro posílení nebo naopak oslabení energií v požadovaných oblastech. Ba Gua také zobrazuje přirozený cyklus vývoje energií Jin a Jang, který platí pro jakoukoli aktivitu či životní situaci. Vše probíhá v cyklech. Čím více se tomuto cyklu dokážeme přizpůsobit, tím harmoničtější život pak prožíváme. Pokud se někde od tohoto cyklu odkloníme, bude nás to vyčerpávat nebo se nám nebude dařit věci dokončovat.

(Zpět na začátek)


Luo Shu, Letící hvězda, energie času

Energie prostoru nejsou statické. Díky vlivům energií času se mění a někdy se mohou převrátit i ve svůj opak. To co nám v prostoru letos pomáhá, nám může v příštím roce naopak škodit. Energie času působí také přímo na nás.
Letící hvězda nám dává informace o změnách energií v čase (energie dne, měsíce, roku, desetiletí a další). Pro stavby je například důležitá energie dvacetiletí, pro člověka je základní jednotkou rok.

(Zpět na začátek)


Další nástroje

Ming Gua - zářící číslo, šťastné a nešťastné směry

Šťastné a nešťastné směry se vypočítávají z data narození. Jsou to informace o tom, které světové strany jsou pro nás výhodnější, a které nás naopak mohou vyčerpávat.

(Zpět na začátek)

 

Vztahy mezi zvířaty zvěrokruhu

Pomocí tohoto nástroje je možné odkrývat možné konflikty, příznivé a nepříznivé kombinace energií uvnitř v nás nebo ve vztazích.

(Zpět na začátek)

 

Stabilita okamžiku

Každý okamžik v sobě ukrývá určitý potenciál (Astrotyp). Nástroj "Stabilita okamžiku jednoduchým způsobem nastíní jestli okamžik narození a nebo nějaké jiné události byl (nebo bude) aktivní, pasivní, vyrovnaný, stabilní nebo nestabilní. Může nám to pomoci při plánování různých aktivit (svatba, založení firmy, uvedení nového nápadu do života a podobně). Také zpětně můžeme poznat jakou energii v sobě daná aktivita ukrývá a podle toho k ní přistupovat.

(Zpět na začátek)

 

Čínská numerologie

Čísla jsou symboly a jsou v nich ukryté informace. Máme své životní číslo (vychází z data narození). Ovlivňuje nás také naše jméno, je možné vypočítat číslo jména (změna jména přináší změnu uvnitř vás a také v životě). Vypovídat o něčem může i číslo domu, bytu, patra, ale také číslo autobusu, kterým často jezdíme do práce a podobně.

(Zpět na začátek)I-Ťing - kniha proměn

 

 

I-Ťing se prolíná všemi oblastmi učení HAM YU, astrologií, kosmologií, numerologií, medicínou, feng shui. 
Skrze I-ťing jsou přístupné veškeré informace Univerza. Mnoho učenců, vědců (i novodobých) věnovalo a věnuje velkou část života jeho studiu. I-ťing také slouží jako orákulum, pomáhá lidem nacházet otázky na jejich odpovědi.
V I-Ťingu nenalezneme přímá řešení, ale pokud jsme otevření, provede nás k řešení, které je ukryto uvnitř v nás.
Nejlepší řešení můžeme nalézt pouze sami v sobě, nikdy nepřijde z venčí. Z venčí může přijít pouze inspirace.
A inspiraci I-Ťing nabízí. Nepřebírá odpovědnost za naše rozhodnutí. Díku tomu zůstáváme svobodní.
Na I-ťingu si také velice vážím jedné možnosti. Pokud špatně položíme otázku nebo ještě nenastal ten správný čas, nejsme ještě připraveni a podobně, tak nám prostě neodpoví, ale i mlčení je vlastně odpověď.

Moje zkušenost je, že už během tvorby hexagramu u mě došlo ke vnitřní proměně, podobně jako třeba při rodinné konstelaci.

Takto vypadá hexagram (šest čar):

Pro laika nesrozumitelné, ale odborník vidí spoustu souvislostí mezi čarami a jejich umístěními, trigramy i digramy uvnitř hexagramu, propojení s jinými hexagramy a to vše propojuje s otázkou, s tím, kdo se ptá a danou situací (zjednodušeně řečeno). V knize I-Ťing jsou navíc připojené popisy symboliky hexagramu, výroky k hexagramům i k jednotlivým čarám.

(Zpět na začátek) 

 

Tel.: 603 802 527,  Email:  kurzy-terapie(zavinac)janpeterka.cz
www.janpeterka.cz